Extending GSM Billing Systems - Case Short Message Service Charging Center

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
x + 45
Series
Abstract
Tässä työssä esitellään eräs tapa laajentaa olemassa olevia GSM-laskutusjärjestelmiä suoriutumaan joustavammin ja tehokkaammin laskutettaessa uusien matkaviestintäpalveluiden käytöstä. Ratkaisuksi esitellään järjestelmää nimeltään Charging Center, joka toimii GSM-verkon ja laskutusjärjestelmien välillä. Kuvattu järjestelmä on tässä työssä rajoittunut suorittamaan vain lyhytviestipalveluiden (SMS) laskutusta ja on täten nimetty Short Message Service Charging Centeriksi (SMSCC). Esitettyjä periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa myös muita matkaviestintäpalveluja laskutettaessa. Erityishuomiota kiinnitetään nk. prepaid-laskutustavan toteuttamiseen lyhytviestilaskutuksessa, jossa käyttäjän etukäteen prepaid-tilille ladattujen käyttövarojen loputtua, sulkee SMSCC käyttäjän SMS palvelut. Käyttäjän ladatessa lisää rahaa tilille, avaa SMSCC jälleen käyttäjän SMS palvelut. Käytännön asioita valotetaan kuvaamalla SMSCCn toiminta kahden esimerkkioperaattorin ympäristöissä. Yhteenvetona todetaan, että Charging Center-konsepti osoittautuu käyttökelpoiseksi ja järjestelmän periaatteita voidaan helposti yleistää ja soveltamaa kaikkien matkaviestintäpalvelujen laskutuksessa. Parempien toimintamallien kehitys tällä hetkellä riippuu paljolti muiden GSM-verkkoon suoraan tai välillisesti kytkeytyneiden järjestelmien kehityksestä. Tarvittavien järjestelmien integrointia helpottamaan vaadittaisiin myös lisää standardeja.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Kekolahti, Pekka
Keywords
GSM, laskutus, SMS, hinnoittelu, SMSC, prepaid, SMSCC, matkaviestintä, IN, billing, charging, rating, pricing, mediation, prepaid, mobile communications
Other note
Citation