Ballistokardiografisen mittaustuolin anturivahvistimen kehitys ja toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
72 s. + [18] + xiv
Series
Abstract
Ballistokardiografia (BKG) on menetelmä, joka tutkii sydämen pumppaustoiminnan aiheuttamia reaktiovoimia. Se on teknologiana vanha, juontaen juurensa jo 1800- luvulle, mutta uusien signaalinkäsittelymenetelmien yleistyessä menetelmä on noussut uudestaan tutkimuksen kohteeksi. Ballistokardiografisella mittaustuolilla voidaan saada täysin ei-invasiivisesti tietoa sydämen toiminnasta ja tuloksia voidaan hyödyntää sydämen pitkäaikaiskunnon seurantaan. Ikääntyvän väestörakenteen seurauksena vanhustenhoidon tarve kasvaa samalla, kun terveydenhuollon työvoima laskee. Tästä aiheutuu tarve uusien helppokäyttöisten mittauslaitteiden kehittämiselle. Työssä on toteutettu uusi ballistokardiografinen mittauslaitteisto osana kansallista ITKU-hanketta, jonka tarkoituksena on toteuttaa uutta teknologiaa kansantautien riskiryhmiin kuuluville. Tutkimuksen tuloksena saatiin uudenlainen ballistokardiografinen mittausjärjestelmä, joka mahdollistaa luotettavan BKG-aaltomuodon rekisteröinnin kaksi minuuttia kestävällä mittauksella. Kehitetty laitteisto koostuu anturivahvistimesta, joka vahvistaa mittaustuoliin kiinnitettävien voima-antureiden signaalin. Laitteisto kerää mittaustietoja tietokoneelle, jossa tiedot prosessoidaan käyttäen digitaalisia signaalinkäsittelymenetelmiä. Rakennetun mittauslaitteiston toimintaa on verifioitu paitsi elektronisesti ja mekaanisesti mittaamalla, myös Lempäälän Ideaparkissa suoritetussa pilottitestauksessa, josta saatiin mittaustietoja yhteensä 28 koehenkilöltä.

Ballistocardiography is a method that investigates the reaction forces caused by the pumping of the heart. As a technology it originated already in the 19th century, but has recently gained interest among researchers as new digital signal processing technologies have become readily available. A measurement with ballistocardiographic measurement chair gives information about the performance of the heart with a single non-invasive study consisting of the subject sitting on the chair for only a few minutes. The produced results can be utilized for the long-term monitoring of cardiac performance. The workload and pressure of public health care rises as large working age groups of Finland near the retirement age. This causes for development of new automated health-measurement methods. A new ballistocardiographic measurement device has been developed as a subject of this thesis as a part of a national ITKU-project. The purpose of the project is to develop new easy-to-use devices for measuring the health of people having a high risk for disease such as cardiovascular disease. The device developed in this work consists of an amplifier system for force transducers that are attached under the chair. The system gathers measuring information that is transferred to a computer, where the data is processed by digital signal processing methods. The functioning of the device has been verified not only by electronically and mechanical means, but also by a pilot testing in Idea park, Lempäälä. The information of 28 subjects was gathered and analyzed.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Linnavuo, Matti
Keywords
ballistocardiography, BKG, EKG, cardiac fitness, cardiac measurement, non invasive, diode detector, ballistokardiografia, BKG, EKG, anturivahvistin, sydänkunto, sydänmittaus, ei-invasiivinen, diodi-ilmaisin
Citation