Tutkimus koordinaatteja paikoitukseen käyttävistä reiäntyöstömenetelmistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
119
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation