Characteristics of Digital Services Contributing to a Positive Patient Experience in Cancer Care

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-06-08
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
92 + 7
Series
Abstract
In the recent years, the concept of patient experience has emerged as a tool for understanding the patients' experiences of healthcare services. The aim of this thesis is to find characteristics of digital services that contribute to a positive patient experience in the context of cancer care. Kaiku Health, a follow-up and communication application for cancer patients, is used as an example digital service. The study consists of two parts, an analytical evaluation and an interview study. In the analytical evaluation Kaiku Health is analyzed with respect to existing models of user experience, customer experience and patient experience. The interview study is based on the Warwick Patient Experiences Framework and consists of seven in-depth interviews with cancer patients who have used Kaiku Health. Based on the analytical evaluation and interview study, the following characteristics were discovered: Supports Effective Coping Skills; Supports Patients' Sense of Security; Supports Patients' Participation and Internal Locus of Control; Supports Individualized Care; Maintains a Good Care Relationship over the Whole Patient Journey; Supports Patients' Need for Normality; Supports Understandable and Timely Communication; Helps Manage who Knows; and Integrates in Treatment Processes and Organization.

Viime vuosina potilaskokemuksen käsite on noussut esiin tapana hahmottaa potilaiden kokemuksia terveydenhuollon palveluista. Tämän diplomityön tavoitteena on löytää sellaisia digitaalisten palveluiden piirteitä, jotka edesauttavat positiivisen potilaskokemuksen muodostumista syövänhoidossa. Kaiku Health, syövänhoitoon tarkoitettu seuranta- ja viestintäsovellus, toimii esimerkkinä tällaisesta digitaalisesta palvelusta. Tutkimus koostuu kahdesta osasta, analyyttisestä arvioinnista ja haastattelututkimuksesta. Analyyttisessä arvioinnissa Kaiku Healthia arvioidaan suhteessa olemassa oleviin käyttäjäkokemuksen, asiakaskokemuksen ja potilaskokemuksen malleihin. Haastattelututkimus perustuu Warwick Patient Experiences Framework -viitekehykseen ja koostuu seitsemästä Kaiku Healthia käyttäneiden syöpäpotilaiden syvällisestä haastattelusta. Analyyttisen arvioinnin ja haastattelututkimuksen pohjalta löydettiin seuraavat hyvää potilaskokemusta edistävät piirteet: tukee toimivia selviytymistaitoja; tukee potilaiden turvallisuuden tunnetta; tukee potilaiden osallistumista ja sisäistä hallintakäsitystä; tukee yksilöllistä hoitoa; tukee hyvää hoitosuhdetta koko potilaspolun ajan; tukee potilaiden normaaliuden tarvetta; tukee ymmärrettävää ja oikea-aikaista viestintää; auttaa hallitsemaan kuka tietää sairaudesta; sekä integroituu osaksi hoitoprosesseja ja -organisaatiota.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Lehikoinen, Joel
Keywords
cancer, digital services, healthcare, patient experience
Other note
Citation