Naisten verkosto asiantuntijaorganisaatiossa – case Tigress-verkosto / Accenture

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorPuumalainen, Salla
dc.contributor.departmentDepartment of Marketing and Managementen
dc.contributor.departmentMarkkinoinnin ja johtamisen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:05Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:05Z
dc.date.dateaccepted2009-02-04
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä asiantuntijayrityksessä toimivaan naisten verkostoon. Erityisesti tarkoituksena on selvittää miten tällainen verkosto toimii, mitä hyötyä siitä on ja pystyykö se tukemaan naisia uralla etenemisessä. Aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä yritysten sisäiset verkostoryhmät ovat lisääntymässä, etenkin maailmalla, ja niitä on tutkittu vasta vähän. Tutkimukseni tarjoaa myös näkökulman tukemaan naisten osuuden kasvattamista johtotehtävissä. Empiirisessä tutkimuksessani tutustuin Accenturen Helsingin toimiston Tigress-verkostoon ja sen toimintaan sekä selvitin toiminnassa mukana olevien naisten käsityksiä verkostosta. Keskityn erityisesti naisten verkostoitumiseen ja sen hyötyihin naisten omasta näkökulmasta. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Perehtyäkseni naisten muodostaman verkostoryhmän toimintaan toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen Accenturen Tigress-verkostosta. Haastattelin kesäkuun 2008 alussa kymmentä verkoston toimintaan osallistuvaa henkilöä ja kartoitin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan verkostosta ja sen tuomasta vaikutuksesta. Haasteltavani edustivat hyvin Accenturen eri uratasoja, ja he osallistuivat eri tavoin verkoston toimintaan. Haastattelujen lisäksi havainnoin yhtä verkoston tapahtumaa ja tutustuin Tigressin tiedotelehtiin sekä verkkosivuihin. TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksessani selvisi, että naisten verkosto on toimintaan osallistuvien naisten mielestä hyödyllinen ja pystyy tukemaan heitä urallaan. Sosiaalinen tuki on tärkein naisten verkoston tuoma hyöty, joka syntyy keskustelemisen, muiden naisten tapaamisen ja kokemusten jakamisen kautta. Tigressin hyödyksi nähtiin myös paranevat uramahdollisuudet, sillä verkosto parantaa naisten näkyvyyttä organisaatiossa ja auttaa tutustumaan kokeneempiin naisiin. Tutkimukseni mukaan naisten verkostoituminen tuo hyötyjä myös työantajalleen ja Tigressin koettiin auttavan Accenturea esimerkiksi luomalla positiivisemman imagon etenkin naisten työnantajana. Tutkimukseni tukee hyvin aikaisempaa kirjallisuutta naisten verkostoitumisesta ja monessa mielessä. vaikuttikin, että Tigress on malliesimerkki yrityksessä toimivasta naisten verkostosta.fi
dc.ethesisid12021
dc.format.extent109
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/153
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111151065
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorOrganization and Managementen
dc.programme.majorOrganisaatiot ja johtaminenfi
dc.subject.heleconjohtaminen
dc.subject.heleconmanagement
dc.subject.heleconasiantuntijaorganisaatiot
dc.subject.heleconknowledge organizations
dc.subject.heleconverkostot
dc.subject.heleconnetworks
dc.subject.heleconsukupuoli
dc.subject.helecongender
dc.subject.heleconnaiset
dc.subject.heleconwomen
dc.subject.keywordasiantuntija
dc.subject.keywordasiantuntijapalveluorganisaatio
dc.subject.keywordverkostoituminen
dc.subject.keywordverkostoryhmä
dc.subject.keywordlasikatto
dc.subject.keywordsukupuoli
dc.titleNaisten verkosto asiantuntijaorganisaatiossa – case Tigress-verkosto / Accenturefi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12021
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_12021.pdf
Size:
673.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format