Konepajateknisiä pohdintoja - Suomalaisen konepajakulttuurin muutoksia 1960-luvulta 2000-luvulle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2009
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
127
Series
Teknillinen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos, TKK-K-1/ 09
Description
Keywords
suomalainen konepajateollisuus, konepajatekniikka, konepajat, rakennemuutos, kehityskatsaukset, kansainvälinen yhteistyö
Other note
Citation