Höyryjärjestelmämallin hyödyntäminen tuotannonsuunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-14
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
69 + 6
Series
Description
Supervisor
Lahdelma, Risto
Thesis advisor
Tamminen, Esa
Kunnari, Kari
Kettunen, Markus
Keywords
höyry, tuotannonsuunnittelu, Solvo, steam, production planning, Solvo
Other note
Citation