Understanding the LiveOps Paradigm in Mobile Game Studios

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-08-23
Department
Major/Subject
Game Design and Production
Mcode
SCI3046
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
45+3
Series
Abstract
Mobile game developers wish to achieve higher revenue from players to cover the marketing and development costs of free-to-play games. To achieve this, modern mobile games have various service-like online features to keep the players engaged and generating value. Live operations (LiveOps) is an emerging concept in the game industry used to deliver continuous changes and content to the players in order to optimize business metrics, but it is not well documented in research. This thesis uses a qualitative grounded theory approach to build an understanding of this phenomenon. Semi-structured interviews were conducted with six Finnish mobile game developers to collect qualitative data for the analysis. The results suggest that LiveOps needs to be adopted as an organizational mindset to support the development process of live games. Service design in live games needs to be integrated with the core design in order to deliver a coherent and an expandable game experience. Moreover, LiveOps can be used to validate, tweak and direct the game design early in development. Software tools allow managing of LiveOps processes for testing and deploying dynamic changes to the game via scalable backend systems. LiveOps consists of distinct methodology separate from the known games-as-a-service model and can be considered an emerging paradigm. However, more research is needed to understand the effects of LiveOps on game design and the game business.

Mobiilipelien kehittäjät tavoittelevat kasvavaa liikevaihtoa vastapainoksi ilmaispelien markkinointi- ja kehityskustannuksille. Tähän tarkoitukseen mobiilipeleissä monet ominaisuudet kehitetään online-palvelukonseptina, jotta pelaajat sitoutuisivat peliin ja tuottaisivat arvoa. Live-operaatiot (LiveOps) on peliteollisuudessa nouseva konsepti, jossa jatkuvia päivityksiä ja sisältöä tuotetaan pelaajille liiketoiminnan mittareiden optimoimiseksi, mutta konsepti on tieteellisessä tutkimuksessa vielä lähes tuntematon. Tässä diplomityössä käytetään kvalitatiivista grounded theory -menetelmää tämän ilmiön ymmärtämiseksi. Analyysiä varten aineisto kerättiin teemahaastatteluilla kuuden suomalaisen mobiilipelinkehittäjän kanssa. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että LiveOps on omaksuttava organisaatiotasolla live-pelien kehityksen tukemiseksi. Live-pelien palvelusuunnittelu tulee integroida pelin ydinsuunnitteluun, jotta tuotettu pelikokemus on johdonmukainen ja laajennettavissa. Lisäksi LiveOps-menetelmiä voi käyttää pelisuunnittelun validoimiseksi, muuttamiseksi ja ohjaamiseksi kehitysprosessin aikaisessa vaiheessa. Skaalautuvia taustajärjestelmiä hyödyntävät ohjelmistotyökalut mahdollistavat LiveOps-prosessihallinnan dynaamisessa muutosten testauksessa ja käyttöönotossa. LiveOpsia voidaan pitää nousevana paradigmana, eroten metodologiassa tunnetusta pelit palveluna -mallista. LiveOpsin vaikutuksia pelisuunnitteluun ja peliliiketoimintaan tulee kuitenkin tutkia lisää menetelmän vaikutusten ymmärtämiseksi.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Perttu
Thesis advisor
Hätinen, Antti
Keywords
live operations, game development, mobile games, free to play
Other note
Citation