Platform business dynamics: A case study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-06-08
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
66+7
Series
Abstract
In recent times a new business model, called platforms, has emerged and showed its potential. The current literature is focusing on platform elements and gives a cross-sectional view of platforms. However, there is a lack of understanding of platform’s longitudinal development over time, which this research focuses on. This study shows the three different stages of a successful platform’s development, based on a case study. These three stages are internal platform, multi-sided platform and industry platform. Based on the case, a theoretical model is formed, which explains the development process at every stage. The theoretical model describes the actions that the platform makes at every stage in order to develop to the next stage. These actions include both improvements to the existing product or service and experimentation with new products or services. The transition from one stage to the next is marked by a conceptual insight. Additionally, this research shows the importance of data & analytics in platform development. Data & analytics is a powerful tool to improve the existing service, and the trust on the platform, which both is shown to lead to increased network effects.

Nyligen har en ny affärsmodell, nämligen plattformar, uppkommit visat sin potential. Den nuvarande litteraturen fokuserar på plattformars egenskaper och ger en statisk bild av plattformar. Detta betyder att det emellertid finns en brist på forskning om plattformars utveckling över en längre tid. Denna forskning försöker på grund av detta svara på vad plattformar gör för att utvecklas och hållas före sina rivaler. Resultaten från denna studie pekar på att det finns tre olika stadier för en framgångsrik plattform. Dessa tre stadier är intern plattform, flersidig plattform och industriplattform. Baserat på undersökningen bildas en teoretisk modell som förklarar utvecklingsprocessen i alla stadier fungerar. Den teoretiska modellen beskriver de åtgärder som plattformen gör vid varje steg för att kunna utvecklas till nästa steg. Dessa åtgärder omfattar både förbättringar av den befintliga produkten eller tjänsten samt utveckling och experimentering med nya produkter eller tjänster. Övergången från ett stadie till det nästa stadiet markeras med en konceptuell insikt. Dessutom visar denna forskning viktigheten av data och analytik i plattformsutveckling. Data och analytik är ett kraftfullt verktyg för att förbättra den befintliga servicen och förtroendet på plattformen, som båda anses leda till ökade nätverkseffekter på plattformen.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Ojanperä, Tero
Keywords
platform, multi-sided, longitudinal, development
Other note
Citation