Toivoa takapihalta - Ympäristösuhteen kokemukselliset hyvinvointivaikutukset kaupungeissa ja niiden tukeminen ympäristösuunnittelun keinoin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Ympäristösuunnittelulla ratkaisuja ympäristöahdistukseen? Globaali ympäristökriisi ilmenee ympäristömuutoksina, kuten monimuotoisuuden vähenemisenä. Mieliimme se heijastuu ympäristöahdistuksena, mikä muokkaa myös tapaamme kokea ympäristö. Ympäristökriisin vaikutusten korjaamiseksi pelkkä tiedon lisääminen ei riitä, vaan perustavanlaatuinen rooli ympäristövastuullisessa toiminnassa on tunnepitoisilla omakohtaisilla kokemuksilla. Näihin voidaan vaikuttaa myönteisiä ympäristökokemuksia korostavalla suunnittelulla. Tämän opinnäytteen tarkoituksena on kuvailla, ympäristöpsykologian ja -estetiikan tutkimuskirjallisuuden avulla, millainen merkitys ympäristösuhteella on kokemukselliseen hyvinvointiin ja tätä kautta ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Toiseksi opinnäytteen tavoitteena on kartoittaa suunnittelijan vaikutusmahdollisuuksia myönteisten ympäristökokemusten lisäämiseksi kaupunkiympäristöissä. Aiheen taustalla on henkilökohtainen huoli siitä, mitä suunnittelijana voi tehdä ympäristöahdistuksen ja muun henkisen pahoinvoinnin helpottamiseksi: Onko maisema- ja kaupunkisuunnittelussa keinoja, joilla voidaan vahvistaa ihmisten ympäristösuhdetta ja siitä kumpuavaa hyvinvointia ja siten myös tukea sekä edesauttaa ystävällistä ja ympäristövastuullista käyttäytymistä? On ajateltu, että luonto ja kaupunki ovat vastakohtia ja, ettei kaupungeissa synny luonnosta saatavien hyvinvointivaikutuksen kaltaisia vaikutuksia, joten tieteellinen tutkimus aiheesta on keskittynyt lähinnä luontoympäristöihin ja kaupunkiympäristön suhteen ala on vielä nuori. Tutkimukseni mukaan luontohyvinvointia voidaan kuitenkin soveltaa myös kaupunkiympäristöön suunniteltaviksi elementeiksi ja ympäristösuunnittelulla voidaan tukea kokemuksellista hyvinvointia. Keinona on kaupunkiympäristön suunnittelu, sellaiseksi, että se tukee tasapainoista ja toiminnallista ympäristösuhdetta, luontokosketusta sekä ympäristöstä saatavia oivalluksia. Samat vaikutukset, jotka luovat hyvinvointia voivat lisätä ympäristövastuullista käytöstä ja edistää sosiaalista kestävyyttä. Hyvinvointilähtöinen suunnittelu ei ole ratkaisu ympäristömuutoksiin, vaan rinnalla olisi hyvä pyrkiä myös monimuotoisen ympäristön säilyttämiseen ja luomiseen sekä kestäviin, joustaviin sekä pitkänäköisiin valintoihin.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
kestävä hyvinvointi, hyvinvointiympäristöt, ympäristöahdistus, ympäristösuhde, luontokokemus, urbaanikokemus, sustainable well-being, human-centered environments
Other note
Citation