Talotekniikkaläpivientien ääneneristävyys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-05-16
Department
Major/Subject
Acoustics and Audio Technology
Mcode
ELEC3030
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
fi
Pages
55 + 7
Series
Description
Supervisor
Lokki, Tapio
Thesis advisor
Usano, Johannes
Kari, Henri
Keywords
meluntorjunta, ääneneristys, läpiviennit, ilmanvaihto
Other note
Citation