UMBRA: Kokemukset digitaalista mediaa ja perinteistä esitystä yh- distävästä tanssiteoksesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Lopputyöni Umbra on tanssia ja mediailmaisua yhdistävä esitys. Teoksessa on pyritty tarkastelemaan tapoja, joilla digitaalinen media voisi toimia elimillisenä osana näyttämöllä tapahtuvan esityksen kerrontaa ja näyttämökuvaa. Olen itse toiminut esityksen konseptin kehittäjänä, käsikirjoittajana, animaattorina ja tuottajana. Umbraa esitettiin Mediakeskus Lumen Studionäyttämöllä 15.-23.4.2005. Elävät esiintyjät kohtaavat Umbrassa projisointien ja digitaalitekniikan keinoin toteutetun virtuaalisen maailman. Esityksessä on kolmenlaisia esiintyjiä: kaksi tanssijaa, yksi kauko-ohjattava robotti ja kaksi virtuaa- lista hahmoa. Myös lavastus on osittain virtuaalista. Umbra käsittelee ihmisen ja teknologian välistä suhdetta. Esitys on saanut innoituksensa vanhoista kek- sinnöistä sekä taikalyhtyjen ja varhaisen elokuvan estetiikasta. Se on tuntemattomaan aikaan sijoittuva tarina merkillisestä keksijästä ja hänen suuresta unelmastaan, ikiliikkujan rakentamisesta. Umbran kollaasimainen tyyli syntyy käsin piirretyistä ja tietokoneella käsitellyistä silhuettimaisista animaa- tioista, kuluneesta ja patinoituneesta puvustuksesta ja lavastuksesta, sekä futuristisesti välkkyvästä mutta lian peittämästä pienestä robotista. Umbrasta on haluttu tehdä esitys, jossa tanssi, robotti ja projisoinnit kytkeytyvät toisiinsa, eikä tarinaa voisi kertoa ilman niiden yhteisvaikutusta ja kosketuspin- taa. Virtuaaliset hahmot osallistuvat tarinankerrontaan ja ovat siten esityksen maailmassa todellisia. Ne ovat fyysisten hahmojen, keksijän ja robotin alter egoja ja paljastavat näistä uusia puolia. Projisoinneissa keskeistä on ollut virtuaalisen ja reaalisen maailman kytkeminen (näennäiseen) vuorovaikutukseen, joka on saatu aikaan koreografian ja mediaelementtien tarkalla ajoituksella ja kompositiolla. Tässä suhteessa ne muistuttavat vanhanaikaisia teatteri-illuusioita. Myös niiden käyttötarkoitus on perin- teisellä tavalla illusorinen. Lopputyön kirjallisessa osuudessa olen tarkastellut myös, miten Umbrassa käytetyt visuaaliset tekniikat ovat toimineet näyttämöllisen illuusion muodostuksessa.
Description
Supervisor
Dean, Philip
Keywords
Esittävä taide, tanssi, projisointi, virtuaalilavastus, virtuaaliset hahmot, illuusio, animaatio, robotti
Other note
Citation