Visuaalinen identiteetti virtuaaliyhteisöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kuvata tapaa jolla käyttäjät tuovat oman identiteettinsä esiin virtuaaliyhteisöissä ja mitä profiilikuvista on tulkittavissa käyttäjästä. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksen aineistona käytetään Facebook sivuston käyttäjien profiilikuvia. Kuvat järjestellään aiheiden mukaisiin ryhmiin ja analysoidaan. Otoksen koko on 504 kuvaa. Aineisto on kerätty joulukuussa 2007. Käyttäjien profiileista ei kerätty muita tietoja profiilikuvan lisäksi. Tulokset Identiteetin julkituonti virtuaaliyhteisöissä profiilikuvan muodossa on aina tietoinen valinta. Suurin osa käyttäjistä, noin 88%, sijoitettiin ryhmiin jossa kuvataan vain henkilöä, henkilön harrastuksia tai matkakuvaa. Kuvien tulkittiin kuvaavan arvomaailmassa tapahtunutta muutosta jossa individualismi ja hedonismi ovat nostaneet paino-arvoaan viimevuosina. Otoksen kuvista lähes poikkeuksetta kaikki kuvaavat käyttäjän positiivisessa valossa ja tätä kuvataan positiivisenä vääristymänä.
Description
Keywords
identiteetti, virtuaaliyhteisö, tulkinta, web 2.0, kulttuuri, visualisoituminen
Other note
Citation