Sisäisen tarkastuksen ammatillinen pätevyys, objektiivisuus ja riippumattomuus - Diskurssianalyysi Corporate governance -suosituksen listayhtiöiltä edellyttämästä sisäistä tarkastusta koskevasta informaatiosta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
johtaminen, sisäinen tarkastus, arviointi, mittarit, laatu
Other note
Citation