Electronics of The On-board Computer for Mars Meteorological Network Stations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Avaruustekniikka ja -tiede
Mcode
ETA3001
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
7 + 43
Series
Abstract
This thesis was made at the Finnish Meteorological Institute (FMI) for the Radar and Space Technology team. The objective of this thesis was to create a PCB design for the meteorological network (MetNet) stations on-board computer (OBC) with space approved components to replace the previous version. In the research section, an alternative circuit design with space approved components was created, based on the previous version of the MetNet's OBC. The future goal is that FMI would be able to provide this product for other space missions. The thesis presents background information of the MetNet mission, analysis of the functionality on electronics based on the previously designed MetNet OBC, theory of the PCB designing for space applications and finally, the reconstruction and results of the new version of the OBC. The original design was mainly made from components that are not approved for use by the European Space Agency (ESA) or National Aeronautics and Space Administration (NASA) in their missions, and hence this work extends the utilization potential of the MetNet lander. The design is implemented on a hexagonal, two sided multi-layer printed circuit board with two FreeScale microcontrollers. The two microcontrollers are working parallel, where one is a primary controller and the other is in a stand-by mode, acting as a back-up for the primary controller, being able to takeover in the case an error occurs. With two microcontrollers, the reliability is considerably higher. The printed circuit board is designed with Zukens CADSTAR software.

Diplomityö tehtiin Ilmatieteen laitoksen Tutka- ja avaruusteknologia ryhmälle. Tavoitteena oli tehdä Meteorologisenverkon (MetNet) laskeutujaan aiemmin suunniteltuun ohjaustietokoneen (OBC) pohjalta uusi piirilevy avaruuskelpoisilla komponenteilla. Reconstruction and results osiossa esitellään uusi versio ohjaustietokoneesta, jossa käytetään avaruuskelpoisia komponentteja. Tarkoituksena on, että Ilmatieteen laitos pystyisi tarjoamaan uutta piirilevyratkaisua myös muihin avaruusprojekteihin. Diplomityössä esitellään MetNet projektin taustatiedot, aiemman OBC:n elektroniikan analyysi, avaruuspiirilevysuunnitteluun liittyvää teoriaa ja piirilevyn suunnittelu prosessi tuloksineen. Alkuperäinen suunnittelu on tehty pääosin avaruusstandardien ulkopuolelle jäävistä komponenteista, joita ei sallita ESA:n tai NASA:n johtamissa missioissa. Diplomityössä pyritään toteuttamaan uuteen ohjaustietokoneeseen samat toiminnallisuudet avaruus-hyväksytyillä komponenteilla kuin edellisessä versiossa. Tämä lisää laajalti MetNet laskeutujan potentiaalisuutta. Piirilevy on kuusikulmainen, kaksipuoleinen monikerroslevy. Ohjaustietokoneen piirilevyllä on kaksi FreeScale -mikrokontrolleria, jotka ovat toisistaan riippumattomat. Toinen kontrolleri johtaa prosessia, mutta virheen sattuessa toinen varakontrolleri siirtyy päätoimiseksi. Tällä pyritään varmistamaan OBC:n luotettavuus vaikeammissa oloissa. Uuden version suunnitteluun on käytetty Zukenin CADSTAR- ohjelmaa, johon Ilmatieteen laitoksella löytyy osaamista.
Description
Supervisor
Praks, Jaan
Thesis advisor
Schmidt, Walter
Harri, Ari-Matti
Keywords
Mars, MetNet lander, circuit analysis, PCB design, electronics
Other note
Citation