Mobile Spectrum Sensing for Cognitive Radio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Mikro- ja nanotekniikka
Mcode
S3010
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
78 + 11
Series
Abstract
Radio spectrum is becoming a scarce resource as increasing number of wireless devices attempt to access it. As a solution to this issue, spectrum sensing based cognitive radios have been proposed. However, significant part of them are mobile, consumer-grade devices that have strict price and form-factor limitations. This works aims to address the issues related to mobile spectrum sensing by characterizing the non-idealities with a spectrum sensor prototype. Two efficient sensing algorithms and a coarse-fine controller, which aims to minimize the energy consumption and run time of an individual sensor, are implemented on an FPGA. Functionality of the implementations is verified by laboratory and field measurements. Finally, a spatial interpolation method, Kriging, is applied to the non-ideal measurement data to create a uniform radio environment map.

Langattomien laitteiden yleistyminen kasvattaa radiospektrin käyttöastetta ylärajaa kohti. Ratkaisuksi ongelmaan on kehitetty spektrin havainnointiin perustuvat kognitiiviset radiot. Näistä valtaosa on kuitenkin kuluttajatason matkaviestinlaitteita, joilla on tiukat rajoitteet muun muassa hinnan ja fyysisen rakenteen suhteen. Tässä työssä perehdytään spektrin havainnoinnin haasteisiin tutkimalla havainnoinnin epäideaalisuuksia spektrisensoriprototyypillä. Työssä on toteutettu FPGA:lle kaksi energiatehokasta havainnointialgoritmia sekä karkea-herkkä -ohjain, joka pyrkii minimoimaan yksittäisen spektrisensorin energiakulutusta sekä havainnointiaikaa. Toteutettujen algoritmien toiminta ja suorituskyky verifioidaan laboratorio- sekä kenttämittauksilla. Lopuksi esitellään avaruudellinen interpolaatiomenetelmä, Kriging, jota sovelletaan epäideaaliseen kenttämittausdataan kattavan radiopeitekartan luomiseksi.
Description
Supervisor
Ryynänen, Jussi
Thesis advisor
Kosunen, Marko
Keywords
cognitive radio, spectrum sensing, mobile device, non-ideality, energy efficiency, spatial interpolation
Other note
Citation