Lihan hillitty karnevaali - kehollisen ja kuvallisen taiteellisen työskentelyni yhteydestä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Lihan hillitty karnevaali - kehollisen ja kuvallisen taiteellisen työskentelyni yhteydestä on taiteellinen opinnäytetyö, joka koostuu taiteellisesta kokonaisuudesta sekä kirjallisesta osiosta. Taustalla on oma työskentelyni niin kuvan, performanssin kuin tanssinkin parissa, sekä kokemus niiden päällekkäisyydestä. Työn taiteellinen osio, eli Limbo-näyttelyn teokset, akvarellit ja installaatio, on sekä opinnäytetyön aineistoa että tulosta. Metodeinani tutkimuksessa olen käyttänyt taiteellista tutkimusta, narratiivista autoetnografiaa sekä fenomenologiaa. Olen perehtynyt tutkimusongelmaani kehollisen ja kuvallisen taiteellisen työskentelyni yhteydestä lihan, liikkeen ja pinnan käsitteiden kautta. Lähestyn lihaa erityisesti performanssin, liikettä tanssin ja pintaa ihon näkökulmasta. Teokseni kulkevat mukana tekstissä läpi opinnäytetyön. Opinnäytteessäni tärkeiksi käsitteiksi nousevat myös ele, rituaali, karnevaali ja karnevalistinen. Lihan rituaalina karnevaali yhdistää monitaiteisuuden ja lihan. Näen taiteen ja ajattelun lihasta lähteviksi ja liikkeessä sekä pinnassa näkyviksi. Taiteen ytimessä on aina ele. Ele voi ilmentyä hetkellisesti ruumiissa tai jäädä jälkenä paperille. Ele viittaa aina kommunikaatioon. Opinnäytetyössäni ehdotan monitaiteista työskentelyä ja karnevalistista asennetta avaaviksi ja uutta luoviksi keinoiksi niin taidekasvatuksessa kuin taiteellisessa työskentelyssäkin.

Discreet carnival of flesh – about the relation between bodily art and visual art is an artistic master’s thesis which consists of an artistic entity and a textual exploration. The research is based on my own activity in visual arts, performance art and dance - and the experience of all these forms of arts overlapping. The artistic part of the thesis consists of aquarelles and an installation artwork in my exhibition named Limbo, which was open for public in Gallery Huuto 30.5.-14.6.2015. These pieces of art have a role both as a matter and as a conclusion in my studies. The methods applied are narrative autoethnography, artistic research and phenomenology. I have experienced my subject of research through the concepts of flesh, movement and surface. I have approached the flesh especially through performance art, the movement through dance and the surface through skin. The artworks of the Limbo-exhibition accompany the study throughout the thesis. Mainline concepts also to be mentioned are gesture, ritual, carnival and carnivalistic. The carnival as a ritual of the flesh is combining different forms of art and bodies. I conceive art and thought as matters originating from flesh - and then being seen in motion and surface. The gesture is always in the core of art. The gesture can momentarily be manifested through body or it may leave permanent imprints on paper. The gesture always refers to the communication. As well in art education as in personal artistic work I propose in this master’s thesis a multi-artistic way of working and a carnivalistic attitude as expanding and creative means of thinking and knowing.
Description
Supervisor
Suoniemi, Minna
Thesis advisor
Suoniemi, Minna
Keywords
karnevaali, rituaali, ele, liike, liha, akvarelli
Other note
Citation