On tutkittava mitä laadun ja tarkoituksenmukaisuuden vaihteluja erilaatuiset hiokkeet tuottavat painopaperissa, joka on valmistettu 50% selluloosaa ja 50% hioketta. Tutkimuksissa on käytettävä samaa selluloosasekoitusta vaan voidaan sen jauhatuskäsittelyä tarkoitusen mukaan järjestellä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
63 s. + liitt. 26
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation