Information flow and their problems in infraprojects

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorManninen, Ari-Pekka
dc.contributor.authorHiekka, Jussi
dc.contributor.departmentRakennus- ja ympäristötekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKankainen, Jouko
dc.date.accessioned2020-12-05T10:50:36Z
dc.date.available2020-12-05T10:50:36Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractYhteiskuntaa palveleviin infrahankkeisiin liittyy suuri määrä osapuolelta toiselle ja vaiheesta toiseen siirtyvää tietoa. Tiedon onnistuneella hallinnalla onkin merkittävä rooli menestyksellisessä infrahankkeen läpiviennissä. Nykyisen tiedon perusteella infrahankkeiden tiedon hallinnassa on kuitenkin ongelmia, joiden yhtenä syynä on muun muassa yhteisten pelisääntöjen ja toimintamallien puute. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa infrahankkeiden tietovirtoja, niiden sisältöä sekä niihin liittyviä kehitystarpeita ja ongelmakohtia. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluilla, jotka kohdistettiin sekä tie- että ratahankkeiden parissa työskenteleviin asiantuntijoihin. Asiantuntijat valittiin siten, että rakennusprosessin kaikki eri vaiheet tulivat edustetuksi. Diplomityö on osa Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion tutkimusta "Infrahankkeen kokonaisprosessin ja sen tietotarpeiden mallintaminen". Kyseisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata infrahankkeen elinkaaren aikainen prosessi ja sen aikana tarvittavat ja tuotettavat tiedot sekä tiedonhallinnan vaikutus eri osapuolten toimintaan. Infrarakentamisen tiedonhallinnassa on selkeitä kehitystarpeita ja ongelmakohtia. Alalle kaivataan selkeitä, yhteisiä pelisääntöjä, jotta tiedon sisältö ja kulkeminen tukisi mahdollisimman tehokkaasti rakennusprosessia. Suunnitteluvaiheen vuoropuheluun tarvitaan välineitä ja suunnittelun lähtötietojen hallintaan sekä ylläpitoon tarvitaan yhtenäisyyttä. Suunnittelun lopputuloksen yhteyteen kaivataan dokumenttia, joka sisältäisi suunnitteluratkaisuihin liittyviä perusteluja sekä tietoja suunnittelutyön lähtötiedoista ja mahdollisista lisäselvitystarpeista. Muun muassa tuotantovaiheen työsuunnittelua ohjaavan massatalouden sekä hankkeen teknisen suunnittelun välinen yhteys pitäisi olla vahvempi, sillä suunnitteluratkaisut ja massatalouden hallinta ovat usein infrahankkeen kustannusten muodostumisen kannalta oleellisia tekijöitä. Lisäksi tuotantovaiheessa käytettävän massataloustiedon pitäisi olla reaaliaikaista, jotta tuotannonohjaus olisi tehokasta. Hoito- ja ylläpitovaiheen tiedonhallinnassa on kehittämisen varaa, sillä tiedot ovat toistaiseksi useassa eri rekisterissä. Keskitetty tiedonhallinta tehostaisi väylän elinkaaren aikaisten kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelua.fi
dc.format.extent74 s. + liitt.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94822
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553656
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordinput informationen
dc.subject.keywordlähtötietofi
dc.subject.keywordoutput informationen
dc.subject.keywordtuotettava tietofi
dc.subject.keywordactor in construction processen
dc.subject.keywordrakentamisen osapuolifi
dc.subject.keywordinfraprosessifi
dc.titleInformation flow and their problems in infraprojectsen
dc.titleInfrahankkeen tietovirrat; sisältö ja kehitystarpeetfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_19752
local.aalto.idinssi34662
local.aalto.openaccessno
Files