Improving availability of spare parts in China and the nearby Pacific Asia region

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-01-26
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to evaluate possibilities of improving availability of spare parts in China and the nearby Pacific Asia region as the installed base is growing rapidly. This study is done for the ABB Marine Spare Parts department located in Helsinki Finland. To evaluate the possibilities we provide an understanding of the logistics environment in the Pacific Asia region and present the fundamentals of spare parts supply chain management. The data is gathered from recent literature, statistics, and conducted interviews with industry professionals with experience working in the region. Although the installed base is the largest in China, it is also the most challenging in terms of logistics with the highest customs barriers and tariff rates. We propose a model where a regional warehouse is set up in China where customs would not interfere with parts for further re-export by utilizing free trade zones while still serving the domestic market in the most cost and time efficient way. Finally, we compare this model with an alternative solution where the regional warehouse is set up in a different location in Pacific Asia.

Tämän tutkimuksen tarkoitus on vertailla mahdollisuuksia parantaa varaosien saatavuutta Kiinassa ja sen lähialueella Itä-Aasiassa laitakannan kasvaessa etenkin Kiinassa. Tämä tutkimus on tehty ABB Marinen Varaosaosastolle. Jotta voimme vertailla mahdollisuuksia saatavuuden parantamiseksi, selvitämme ensiksi varaosien toimitusketjun tärkeimmät piirteet sekä esittelemme Itä-Aasian ja relevanttien maiden logistiikkapiirteitä sekä –säädöksiä. Esitelty data perustuu aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, tilastoihin sekä haastatteluihin alan ammattilaisten kanssa, joilla on työkokemusta ja osaamista Itä-Aasian alueelta. Vaikka Kiinassa on alueen suurin laitekanta, on maa silti logistiikan saralla verrattuja maita jäljessä. Hitaat tullimenettelyt ja korkeat tullaushinnat tekevät osien liikkumisesta haastavaa ja kallista. Tässä tutkimuksessa ehdotamme mallia, jossa varasto sijoitetaan Kiinaan vapaakauppa-alueelle, jotta edelleenvietävien sekä Kiinan sisäisille markkinoille tarkoitettujen osien tullimenettelyt sekä tullausmaksut minimoidaan. Lisäksi vertaamme mallia ratkaisuun, jossa varasto sijoitetaan johonkin muuhun Itä-Aasian valtioon.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kinnunen, Marko
Keywords
spare parts, supply chain management, China, logistics, warehouse
Other note
Citation