Implementing ticket price calculation in a multimodal public transportation routing engine

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
7+45
Series
Abstract
Public transportation is an important part of many people daily lives as it offers an inexpensive alternative to driving for people who cannot or do not want to drive. Public transportation networks are often complex and sometimes passengers might need the assistance of a journey planner application to plan their travel. These software systems deliver their users route suggestions with details regarding the different legs. One key aspect of public transportation information delivered to the user is the fare required on the suggested journey. This is studies how public transportation routing information is defined as input to routing engines. Particular focus is gives to how fare structures are defined. The goal of the thesis is to implement a part of a recent extension proposal to how fare structures are defined in GTFS, known as Fares v2, into an open source public transportation engine called OpenTripPlanner. The result of the thesis is an implementation of a selection of Fares v2 features as well as a design for the input of passenger data into routing engines if fares functionality requiring it is decided to be implemented. The results were analyzed based on the examples listed on the Fares v2 specification proposal document.

Julkinen liikenne on tärkeä osa monen ihmisen päivittäistä elämää, sillä se mahdollistaa edullisen vaihtoehdon ajamiselle. Julkisen liikenteen verkostot ovat usein monimutkaisia, minkä vuoksi matkustajat saattavat tarvita reittiopassovelluksia liikkumisensa suunnittelemiseksi. Kuljetun reitin ohella eräs tärkeä tieto ehdotetusta on reitillä tarvittava matkalippu. Tämä diplomityö tutkii, miten julkisen liikenteen verkkoja esitetään syötteenä reititysmoottoreille. Erityisesti työ keskittyy lippuhintajärjestelmien esitystapoihin. Työn tavoitteena on toteuttaa osa erään esitysmuodon, GTFS:n, uuden Fares v2 laajennusehdotuksen uusista ominaisuuksista OpenTripPlanner-reititysmoottoriin sekä esittää, miten matkustajaan liittyvää informaatiota voitaisiin välittää reititysmoottorille toteutuksen ulkopuolelle jääneiden ominaisuuksien toteuttamista varten. Tuloksia analysoitiin perustuen laajennusehdotuksen dokumentaatioon.
Description
Supervisor
Malmi, Lauri
Thesis advisor
Meskanen, Vesa
Keywords
journey planner, fares, GTFS, routing engine
Other note
Citation