Acoustics in Green Buildings

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorNäveri, Nella
dc.contributor.advisorMöller, Henrik
dc.contributor.authorAl-Ramadani, Hassan
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorLokki, Tapio
dc.date.accessioned2023-01-29T18:11:13Z
dc.date.available2023-01-29T18:11:13Z
dc.date.issued2023-01-23
dc.description.abstractThe past two decades have witnessed a dramatic rise in the number of green buildings in the construction industry; green buildings are certified through rating schemes, such as BREEAM and LEED, which consider acoustics part of Indoor Environmental Quality (IEQ). Although some studies have examined IEQ, there has been no research conducted in this field in Finland. This thesis compares acoustics criteria in BREEAM and LEED with Finnish national regulation and determines the challenges that acoustics consultants face in green buildings dealing with various design aspects. Additionally, the thesis evaluates the acoustics comfort of green office buildings by conducting a Post Occupancy Evaluation (POE) survey for the acoustics comfort on seven office green buildings and two office conventional buildings in Finland. Based on a literature review of earlier research, an online and paper-form survey was distributed to users of green buildings and conventional buildings. In addition, acoustics measurements were collected from the investigated buildings. An analysis of the responses demonstrated that users' satisfaction with acoustics comfort fluctuated within building categories regardless of the building being either green or conventional and it acquiring or missing acoustics credits. The results correspond to previous studies’ claims that acoustics comfort in green and conventional buildings is approximately the same. The survey indicates that personal and contextual variables influence acoustics comfort inside buildings (such as age, gender, building tenure, work desk conditions, and visual privacy); specifically, gender and visual privacy significantly impact acoustics comfort. Another finding is that acoustics measurements do not correlate with the survey results. This demonstrates that there are other aspects (such as personal and contextual variables) to consider for acoustics performance together with specified acoustics parameters by authorities or organizations.en
dc.description.abstractViimeisten kahden vuosikymmenen aikana vihreän rakentamisen määrä on kasvanut dramaattisesti; kestävän kehityksen periaatteiden mukaan rakennetut rakennukset (engl. green buildings) sertifioidaan BREEAMin ja LEEDin kaltaisilla luokitusjärjestelmillä, joissa akustiikka on osa sisäympäristön laatua (IEQ). Vaikka IEQ:ta on tutkittu joissakin tutkimuksissa, Suomessa ei ole tehty alan tutkimusta. Tässä opinnäytetyössä verrataan BREEAMin ja LEEDin akustiikkakriteerejä Ympäristöministeriön ohjeeseen ja selvitetään, millaisia haasteita akustiikkakonsultit kohtaavat erilaisissa vihreän rakentamisen projekteissa. Lisäksi tutkielmassa arvioidaan ympäristösertifioitujen toimistorakennusten akustista mukavuutta tekemällä akustista mukavuutta koskeva käyttäjätyytyväisyys (POE) -tutkimus seitsemälle sertifioidulle toimistorakennukselle ja kahdelle tavanomaiselle toimistorakennukselle Suomessa. Ympäristösertifioitujen toimistorakennusten ja tavanomaisten toimistorakennusten käyttäjille jaettiin verkkokysely ja paperinen kysely. Lisäksi koottiin tutkittavien rakennusten akustisten mittausten tulokset. Vastausten analyysi osoitti, että käyttäjien tyytyväisyys akustiseen mukavuuteen vaihteli rakennusluokkien sisällä riippumatta siitä, oliko rakennus ympäristösertifioitu vai tavanomainen ja oliko se saanut akustisia pisteitä vai ei. Tulokset vastaavat aiempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan akustinen mukavuus ympäristösertifioiduissa ja tavanomaisissa rakennuksissa on suunnilleen sama. Tutkimus osoittaa, että henkilökohtaiset ja kontekstisidonnaiset muuttujat ovat yhteydessä akustiseen mukavuuteen rakennuksissa (kuten ikä, sukupuoli, rakennuksessa työskentelyn kesto, työpisteolosuhteet ja visuaalinen yksityisyys); erityisesti sukupuoli ja visuaalinen yksityisyys ovat merkittävästi yhteydessä akustiseen mukavuuteen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että akustiset mittaukset eivät korreloi tutkimustulosten kanssa. Tämä osoittaa, että on olemassa muita näkökohtia (kuten henkilökohtaiset ja kontekstiin liittyvät muuttujat), jotka on otettava huomioon akustista suorituskykyä arvioitaessa, yhdessä viranomaisten tai organisaatioiden määrittelemien akustisten parametrien kanssa.fi
dc.format.extent75+16
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/119422
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202301291772
dc.language.isoenen
dc.locationP1fi
dc.programmeCCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)fi
dc.programme.majorAcoustics and Audio Technologyfi
dc.programme.mcodeELEC3030fi
dc.subject.keywordacousticsen
dc.subject.keywordgreen buildingsen
dc.subject.keywordBREEAMen
dc.subject.keywordLEEDen
dc.subject.keywordpost occupancy evaluationen
dc.subject.keywordacoustics comforten
dc.titleAcoustics in Green Buildingsen
dc.titleYmpäristösertifioitujen rakennusten akustiikkafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Al-Ramadani_Hassan_2023.pdf
Size:
2.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format