Advanced Techniques in Magnetic Resonance-Guided High-Intensity Focused Ultrasound

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2017-04-28
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
79 + app. 77
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 54/2017
Abstract
High-intensity focused ultrasound (HIFU) is an emerging therapeutic technique that can be used to heat tissue locally and non-invasively through skin. Heating the tissue to a temperature high enough, e.g., to 57°C, induces instantaneous cell death through thermal coagulative necrosis. Alternatively, HIFU can be used for hyperthermia, in which tissue temperature is maintained within a range of 40–45°C for a longer period of time (e.g., 60 min) to enhance the effect of other therapy modalities, such as radiotherapy and chemotherapy. Magnetic resonance imaging (MRI) as guidance of HIFU treatments (MR-HIFU) provides means for spatially targeting the treatment, measuring the temperature evolution in real-time during heating, and evaluating tissue damage after therapy. The primary aim of this Thesis was to develop a hyperthermia solution for an MR-HIFU system to enable safely heat large volumes at clinically relevant depths from the skin with reliable MRI-based temperature mapping. The solution combined mechanical movements of the ultrasound transducer, electronic ultrasound focus steering, and selective use of transducer elements to control the temperature distribution within the entire acoustic beam path. Several MRI temperature mapping slices were used to control and monitor the heating in real-time. Safe hyperthermia heating with good temperature uniformity was achieved in animal experiments in vivo. Furthermore, in vivo animal experiments and patient imaging study showed that the developed hyperthermia solution was feasible for hyperthermia of recurrent rectal cancer. Finally, technical solutions enabled long-duration MRI-based thermometry with accuracy better than 1°C. The Secondary aim of this Thesis was to present new ways to use phased-array transducers in shaping the emitted acoustic field to gain improvement in performance in different MR-HIFU applications. First, multifoci heating was able to reduce the peak pressure experienced by the tissue in hyperthermia heating when compared to single steered-focus heating. Second, the adjustment of transducer-element phases utilizing time-of-flight estimation based on MRI images improved the focus sharpness in heterogeneous phantom simulating conditions of breast tissue. Third, simulated acoustic intensity predicted heating of bones, which enables fast quantitative reduction of bone heating through deactivation of transducer elements in the context of intercostal sonications. The technological solutions presented in this Thesis advance the field of MR-HIFU towards translation into clinical practice.

Korkeaintensiteettinen fokusoitu ultraääni (engl. high-intensity focused ultrasound, ts. HIFU) on yleistyvä terapeuttinen tekniikka, jolla voidaan lämmittää kudosta paikallisesti ja ei-invasiivisesti ihon läpi. Kudoksen lämmittäminen esimerkiksi 57 °C:seen aiheuttaa nopean koagulatiivisen nekroosin. HIFU-lämmitystä voidaan käyttää myös hypertermiaan, jossa kudoksia ylläpidetään (60 min) kohotetussa lämpötilassa (40 – 45 °C). Hypertermia tehostaa muiden terapiamuotojen, kuten sädehoidon ja kemoterapian tehoa. Magneettiresonanssikuvauksen (engl. magnetic resonance imaging, ts. MRI) käyttäminen HIFU-terapian ohjaukseen (engl. MRI-guided HIFU, ts. MR-HIFU) mahdollistaa hoidon kohdennuksen, reaaliaikaisen lämpötilan seurannan hoidon aikana sekä hoidon tehon arvioinnin hoidon jälkeen. Tämän väistökirjan ensisijainen tavoite oli kehittää MR-HIFU-hypertermiamenetelmä, joka pystyy lämmittämään suuren kudostilavuuden kliinisesti relevantilla syvyydellä ihon pintaan nähden. Lisäksi tarkoitus oli kehittää luotettava MRI-pohjainen lämpötilamittausmenetelmä hypertermialämmityksen ohjaamiseen. Kehitetty lämmitysmenetelmä pyrki kontrolloimaan lämpenemistä akustisen kentän sisällä liikuttaen ultraäänilähetintä mekaanisesti, ohjaamalla fokuspistettä elektronisesti sekä kontrolloimalla aktiivisten ultraäänielementtien jakaumaa. Reaaliaikainen, MRI-lämpötilamittaus ohjasi lämmitystä hyödyntäen useita kuvausviipaleita. Kehitetyllä lämmitysmenetelmällä saavutettiin in vivo-eläinkokeissa turvallinen sekä tasainen hyperterminen lämmitys. Menelmän soveltuvuus uusiutuneen peräsuolensyövän hoitoon osoitettiin eläinkokeilla sekä potilailla tehdyllä kuvantamistutkimuksella. Lämmityksen ohjaamiseen kehitetyn MRI-lämpötilamittauksen tarkkuus oli parempi kuin 1 °C. Väitöskirjan toinen tavoite oli hyödyntää vaiheistettua ultraäänilähetintä uusilla tavoilla akustisen kentän muokkaamisessa parantamaan hoitolaitteen suoristuskykyä eri MR-HIFU-sovelluksissa. Ensinnäkin, hyperterminen lämmitysmenetelmä, joka käytti ultraäänielementtien vaiheistuksella tuotettua montaa yhtäaikaista fokuspistettä yhden siirrettävän sijaan, laski merkittävästi kodoksiin kohdistuvaa maksimipainetta. Toiseksi, elementtien vaiheistus käyttäen MRI-kuvista laskettuja, kudosten heterogeenisyydestä aiheutuvia ultraäänen kulkuaikaeroja paransi akustisen fokuksen terävyyttä selvästi. Kolmanneksi, akustisen kentän intensiteettilaskenta ennusti tarkasti ultraäänen aiheuttaman luun lämpenemisen, jota voidaan käyttää perusteena ultraäänielementtien sulkemiseen ja näin ollen vähentää kvantitatiivisesti luun lämpenemistä esimerkiksi maksaan kohdistuvassa MR-HIFU-hoidossa. Tässä väitöskirjassa esityt tekniset ratkaisut auttavat osaltaan MR-HIFU-tekniikan jalkauttamista kliiniseen käyttöön.
Description
Supervising professor
Ilmoniemi, Risto, Prof., Aalto University, Department of Neuroscience and Biomedical Engineering, Finland
Thesis advisor
Nieminen, Heikki J., Docent, University of Helsinki, Finland
Keywords
high-intensity, focused, ultrasound, hyperthermia, thermal ablation, magnetic resonance, imaging, MR-HIFU, korkeaintensiteettinen, fokusoitu, ultraääni, hypertermia, lämpöablaatio, magneettiresonanssikuvaus, magneettikuvausohjaus
Other note
Parts
 • [Publication 1]: M. Tillander, S. Hokland, J. Koskela, H. Dam, N. P. Andersen, M. Pedersen, K. Tanderup, M. Ylihautala, and M. O. Köhler. High intensity focused ultrasound induced in vivo large volume hyperthermia under 3D MRI temperature control. Medical Physics, 43, 1539–1549, 2016.
  DOI: 10.1118/1.4942378 View at publisher
 • [Publication 2]: W. Chu, R. M. Staruch, S. Pichardo, M. Tillander, M. O. Köhler, Y. Huang, M. Ylihautala, M. McGuffin, G. Czarnota, K. Hynynen. Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound (MR-HIFU) hyperthermia for recurrent rectal cancer: MR thermometry evaluation and preclinical validation. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 95, 1259–1267, 2016.
  DOI: 10.1016/j.ijrobp.2016.03.019 View at publisher
 • [Publication 3]: A. Partanen, M. Tillander, P. Yarmolenko, B. Wood, M. Dreher, M. O. Köhler. Reduction of peak acoustic pressure and shaping of heated region by use of multifoci sonications in MR-guided high-intensity focused ultrasound mediated mild hyperthermia. Medical Physics, 40, 013301, 2013.
  DOI: 10.1118/1.4769116 View at publisher
 • [Publication 4]: C. Mougenot, M. Tillander, J. Koskela, M. O. Köhler, C. Moonen, M. Ries. High intensity focused ultrasound with large aperture transducers: A MRI based focal point correction for tissue heterogeneity. Medical Physics, 39, 1936–1945, 2012.
  DOI: 10.1118/1.3693051 View at publisher
 • [Publication 5]: C. Bing, R. Staruch, M. Tillander, M. O. Köhler, C. Mougenot, M. Ylihautala, T. Laetsch, R. Chopra. Drift correction for accurate PRF-shift MR thermometry during mild hyperthermia treatments with MR-HIFU. International Journal of Hyperthermia, 32, 673–687, 2016.
  DOI: 10.1080/02656736.2016.1179799 View at publisher
 • [Publication 6]: M. Tillander, M. O. Köhler, J. Koskela, M. Ylihautala. Evaluation of intensity based beam-shaping method with rib-phantom HIFU sonications. In 12th International Symposium on Therapeutic Ultrasound, Heidelberg, Germany, AIP Conference Proceedings 1503, 191–194, 2012.
  DOI: 10.1063/1.4769942 View at publisher
Citation