Tiedostamaton työskentely osana taiteellista prosessia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Kirjallisessa opinnäytetyössäni “Tiedostamaton työskentely osana taiteellista prosessia” pohdin tiedostamattoman työskentelyn merkitystä osana taiteen tekemistä. Käytän Tekstissäni esimerkkeinä oman päättötyöelokuvani tuotannon alkuvaiheita. En niinkään käsittele tekstissäni elokuvani sisältöä, vaan enemmänkin tuotantoon ja sen käynnistämiseen liittyneitä tunteita. Lähteenäni käytän John Deweyn Taide kokemuksena- ja Andrei Tarkovskin Vangittu aika -teoksia. Tekstin tyyli on pohdiskelevaa. Opinnäytetyössäni käyn ohjaajan näkökulmasta elokuvatuotantoa läpi sen lopusta uuden tuotannon alkuun. Siis sitä aikaa, jolloin elokuvan ohjaaja ei konkreettisesti ohjaa elokuvaa. Ohjaamisen sijaan hän tiedostamattaan kypsyttelee ideoitaan ja kerää materiaalia uuteen teokseen. Opinnäytetyöni viimeisessä kappaleessa analysoin taiteellisen prosessin syklisyyttä ja tuotantojen sulautumista yhdeksi jatkumoksi. Kirjoitetun tukena käytän sarjakuvaa. Sarjakuvan taiteilija pyrkii yksinkertaisella metaforalla havainnollistamaan ajatustani taiteen teon luonteesta. Olen itse piirtänyt paljon ja toiminut kuvittajana erilaisissa teoksissa. Sarjakuva on minulle helppo ja luonteva tapa ilmaista itseäni. En lukiessani ja kirjoittaessani välttämättä kokenut mitään mieltäni mullistavaa. Sen sijaan sain työni avulla järjestettyä itselleni tärkeitä ja läheisiä ajatuksia kokonaisuudeksi. Työni ansiosta opin paljon omasta ajattelustani ja itsestäni taiteilijana.
Description
Supervisor
Pereira Delgado, Arturo
Thesis advisor
Karhu, Mika
Keywords
tiedostamaton, taiteellinen prosessi, Dewey, Tarkovski, kokemus, tyjhyys
Other note
Citation