Savukaasulauhteen käsittely ultrasuodatustekniikalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-03-03
Department
Major/Subject
Ympäristöasioiden hallinta
Mcode
KM3004
Degree programme
BTT - Biotuotetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
136 + 5
Series
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Kuukkanen, Laura
Lehikoinen, Arja
Keywords
savukaasu, lauhde, käsittely, ultrasuodatus, käänteisosmoosi
Other note
Citation