Facts Affecting the Location of a Condensing Power Plant

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
77 + liitt. (+16)
Series
Abstract
Työssä on vertailtu 400 MW_e lauhdevoimalaitoksen kustannuseroja eri sijoituspaikoilla. Laitostyyppejä on valittu kaksi: kaasukombi- ja hiilivoimalaitos. Aluksi esitellään laitoksien prosessit ja kokonaisinvestoinnit. Työn yleisessä osassa on esitelty sijoituspaikkaan vaikuttavia tekijöitä. Tekijöiden taustatiedot ja ominaiskustannukset on selvitetty. Soveltavassa osuudessa lasketaan yleisessä osassa selvitettyjen ominaiskustannuksien perusteella esimerkkilaitoksille sijoituspaikkaan vaikuttavien tekijöiden kustannukset. Kummallekin laitokselle on valittu kolme eri sijoituspaikkaa. Työn tuloksissa on koottu taulukkoon yleisen osan ominaiskustannukset sekä esimerkkilaitoksien tulokset. Laskettujen kustannusten perusteella etsitään kummallekin laitostyypille esimerkkilaitoksista paras vaihtoehto ja selvitetään jokaisen tekijän herkkyys sijoituspaikan muutokselle. Lisäksi tekijöille on tehty herkkyystarkastelu maaperän sekä laskentakoron suhteen. Tulosten perusteella on etsitty sijoituspaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkeimmät sekä pohdittu kaasu- ja hiilivoimalaitoksien eroja. Kaasukombivoimalaitoksen edullisimmaksi sijoituspaikaksi osoittautui Kotka. Hiilivoimalaitoksista edullisin oli puolestaan Inkoo. Kaasukombivoimalaitoksella sijoituspaikkaan vaikuttavista tekijöistä eniten kustannuksia aiheutui 400 kV sähkölinjojen ja maakaasuputken rakentamisesta ja hiilivoimalaitoksella maarakennuksesta ja 400 kV sähkölinjojen rakentamisesta.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Lonka, Petri
Keywords
Other note
Citation