Ohjelmistoradion lähettimen epälineaarisuuden karakterisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-25
Department
Major/Subject
Radiotietoliikenne
Mcode
ETA3002
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
67+12
Series
Description
Supervisor
Jäntti, Riku
Thesis advisor
Ruttik, Kalle
Keywords
nonlinearity, software defined radio, polynomial model, Saleh model, epälineaarisuus, ohjelmistoradio, IIP3, IIP5, polynomimalli
Other note
Citation