Viheraluesuunnitelmalla uusi Marja-Vantaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Department
Major/Subject
Maiseman suunnittelu ja hoito
Mcode
A3004
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma (MAR)
Language
fi
Pages
13 s.
Series
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Thesis advisor
Rautamäki, Maija
Keywords
Vantaa, Marja-Vantaa, Viheraluesuunnitelma, Kulttuurimaisema, kulttuurihistoria, puisto
Other note
Citation