Liian paljon kaikkea - kulutuskulttuurin tutkimista suunnittelijanäkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
ARTS3016
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
17
Series
Abstract
Kuluttaminen on arkipäivää. Tarvitsemme elääksemme erilaisia hyödykkeitä, kuten ruokaa, juomaa ja suojaa. Kuitenkin kuluttamisesta on tullut niin olennainen osa elämää, ettei sitä usein osata kyseenalaistaa. Mikä yksilön kuluttamistottumuksiin vaikuttaa? Tämä työ esittelee kuluttamiseen liittyviä ajatustottumuksia ja niiden ongelmia. Kriittisen pohdinnan alla on hyvä maku, kauneus ja status ja se miten nämä kytkeytyvät liialliseen kuluttamiseen. Työssä pohdittiin sisustamista kulutuskulttuurin ilmiönä ja suunnittelijoiden vaikutusmahdollisuuksia kulttuurin muuttamiseksi. Keskeisimpänä johtopäätöksenä on se, että useimmat ihanteet ohjaavat yksilöitä kuluttamaan yli maapallon kantokyvyn ja joskus myös yli omien henkilökohtaisten resurssien. Kuluttamalla vähemmän keskivertokuluttajat voisivat saada elämäänsä lisää vapautta, aikaa ja hyvinvointia. Kyseenalaistamalla kulutustottumuksemme voisimme säästää maapallon resurssien lisäksi yksittäisten kuluttajien henkisiä ja taloudellisia resursseja. Suunnittelijoilla olisi mahdollisuus luoda uusia ihanteita ohjatakseen kuluttajia kuluttamaan vähemmän, kestävämmin ja kuluttamisen synnyttämät ongelmat huomioiden.
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
kulutuskulttuuri, kuluttaminen, sisustaminen, maku, status, liikakulutus
Other note
Citation