Intranetin merkitys tietämyksen hallinnassa - Case S-ryhmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Logistiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
intranet, tietämyksenhallinta, tietojärjestelmät, tieto, vähittäiskauppa
Other note
Citation