Toimintaedellytykset käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan ekosysteemissä - tapaustutkimuksena käytettyjen tietokoneiden verkkokauppa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Käytetyn tavaran kauppa kasvattaa suosiotaan, sillä ihmisten ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen arvostus ovat johtaneet kuluttajien kulutuskäyttäytymisen muutokseen. Tässä diplomityössä on tutkittu käyttökierrätetyn kulutuselektroniikan liiketoimintaekosysteemiin ja -malliin liittyviä toimintaedellytyksiä. Työ koostuu liiketoimintaekosysteemin ja liiketoimintamallin teoreettisesta tarkastelusta sekä verkkoliiketoimintaan painottuvasta tutkimusosiosta. Tutkimuksen tarkoitus on luoda ymmärrystä kestävää kehitystä noudattavien, käytetyn tavaran kaupan alalla toimivien yritysten toimintamahdollisuuksista. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena Tietokonekauppa VihreäOmenan ensimmäisestä liiketoimintavuodesta. Tutkimuksessa on kuvattu VihreäOmenan toiminnan tausta, liiketoimintaekosysteemi ja -malli. Kuvausten pohjalta on selvitetty liiketoiminnallisia haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää käyttökierrätykseen liittyvien hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

The market for used goods continues to grow in popularity as people’s environmental awareness and valuation of sustainable development have led to notable changes in consumer behaviour. Central to this thesis are the study of both the business ecosystem of re-used consumer electronics and the practical dynamics of the business model therein. The project is made up of the practical business ecosystem and to the theoretical analysis of the business model involved, in addition to a section delving into e-business specifically. The purpose of the study is to create new understanding concerning opportunities for businesses that work toward sustainable development through their dealing in used goods. The study has been carried out as a case study of Tietokauppa VihreäOmena’s first year in business. VihreäOmena’s background, business ecosystem and business model are described and analysed in the study. Based on this analysis, business challenges and opportunities are identified. The findings of the study are significant in their practical insights into how projects linked to recycling can be improved in both their planning and implementation.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Virros, Eero
Keywords
liiketoimintaekosysteemi, liiketoimintamalli, verkkoliiketoiminta, käyttökierrätys, business ecosystem, business model, e-business, re-use
Citation