Miten ­t­­ypografisten ­elementtien ­ominaisuudet ­vaikuttavat ­kirjankansi­­en ­saavutettavuuteen

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorOsipow, Penni
dc.contributor.advisorTolvanen, Anni
dc.contributor.authorKortelainen, Lauri
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorOsipow, Penni
dc.date.accessioned2022-05-31T06:48:34Z
dc.date.available2022-05-31T06:48:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee kirjankansitypografian saavutettavuutta eli sitä, mitkä typografiset valinnat tekevät kirjankansista helppo- tai vaikealukuisia niille henkilöille, joilla on lukemisen vaikeuksia. Saavutettavuudella tarkoitetaan tässä tutkielmassa ”kaikille vaivatta käytössä olevaa”. Työssä ei tarkastella digitaalista saavutettavuutta. ­Varsinainen tutkimuskysymys oli ”Miten typografisten elementtien ominaisuudet vaikuttavat kirjankansien ­saavutettavuuteen?” Nykyään saavutettavuudesta puhutaan melko paljon, mutta painetun materiaalin saavutettavuudesta on saatavilla huomattavasti vähemmän tietoa kuin vaikkapa verkko­suunnittelusta. Juuri painettu teksti ja muun materiaali on kuitenkin oleellinen osa saavutettavuuskeskustelua, sillä se mahdollistaa uusia kokemuksia ja elin­ikäistä oppimista. Tutkielmassa tarkastellaan selko-ohjeistuksia saavutettavasta tekstistä ja typografisia ohjeita selkeästä ja luettavasta tekstistä sekä verrataan näitä toisiinsa. Saadun tiedon pohjalta lukujen lopuissa oleviin tiivistelmiin on koottu esimerkkejä luettavuutta heikentävistä ja helpottavista typografian ­ominaisuuksista. Lisäksi tutkielmaan kuuluu yhteistyössä muutaman järjestön kanssa järjestetty kysely, jossa vastaajia pyydettiin katsomaan viittä eri kirjankantta ja kirjaamaan ylös, mistä kansista he saivat selvää ja mistä eivät. Myös vapaa kommentointi oli mahdollista kysymyksissä, joissa kysyttiin, mikä teki tekstistä vaikeata tai helppoa. Vastaajilla oli erilaisia lukemisen vaikeuksia. Kyselyssä suurin osa vastaajista ilmoitti lukevansa paljon. Se tarkoittaa, että he kuuluvat kirjallisuuden kohderyhmään. Eräs vastaajista ilmoitti yhdestä kannesta, ettei lainaisi vaikkapa kirjastosta kirjaa, mikäli sillä olisi niin vaikealukuinen kansi. On siis mahdollista, että esimerkiksi kirjakaupassa asiak­kaat saattavat jättää kirjoja ostamatta, jos eivät saa luettua sen kantta. Kyselystä saatuja vastauksia verrattiin ”Kyselyn päätelmät” -luvussa aiempien lukujen tuloksiin, ja niistä tuli ilmi samoja asioita. Ihmisille, joilla on lukemisen vaikeuksia, on vaikea hahmottaa tekstiä, jos ­käytetty kirjaintyyppi on vaikealukuinen, asettelu epäselvä tai värivalinnat luettavuutta heikentäviä. Myös elementtien välisen hierarkian rikkominen vaikeuttaa luettavuutta. Toivon tutkielmallani saavani kerättyä itselleni tietoa, jota voin hyödyntää kirjojen parissa työskennellessäni, sekä herättäväni ihmisten mielenkiinnon painetun materiaalin, kirjaesineiden ja saavutettavuuden tutkimiseen tulevaisuudessakin.fi
dc.format.extent59
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/114612
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202205313455
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorVisuaalisen viestinnän muotoilufi
dc.programme.mcodeARTS3077fi
dc.subject.keywordgraafinen suunnittelufi
dc.subject.keywordvisuaalinen viestintäfi
dc.subject.keywordsaavutettavuusfi
dc.subject.keywordtypografiafi
dc.subject.keywordasettelufi
dc.subject.keywordkirjankansifi
dc.subject.keywordkirjankansisuunnittelufi
dc.subject.keywordlukemisen vaikeudetfi
dc.titleMiten ­t­­ypografisten ­elementtien ­ominaisuudet ­vaikuttavat ­kirjankansi­­en ­saavutettavuuteenfi
dc.titleHow the features of typographical elements effect on the accessibility of book coversen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
bachelor_Kortelainen_Lauri_2022.pdf
Size:
2.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format