Anisotrooppisen pallon sähköinen vaste

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Sähkömagnetiikka
Mcode
S-96
Degree programme
Language
fi
Pages
[9] + 76
Series
Abstract
Työ käsittelee anisotrooppisten pallojen sähköistä vastetta staattisessa sähkökentässä. Tarkasteltavat pallot ovat anisotrooppisia siten, että väliaineen permittiivisyys pallon sisällä on dyadi, jonka komponentit ovat vakioita pallokoordinaatistossa. Kuvatunlaisia palloja kutsutaan työssä systrooppisiksi. Tilanteessa, jossa systrooppinen pallo on homogeenisessa väliaineessa, esitetään kenttäratkaisu. Ratkaisun etsimiseen käytetään menetelmää, joka on osin analyyttinen ja osin numeerinen. Kenttäratkaisua käytetään polarisoituvuusdyadin muodostamiseen.

The document is about the electric response of anisotropic spheres. The anisotropy is defined by a permittivity dyadic in spherical coordinates. The components of the permittivity dyadics are assumed to be constant in this coordinate system. A sphere with such anisotropy is called systropic in this document. It is shown that when the systropic sphere is in a homogeneous medium, a field solution can be found with a method that is in part analytical and in part numerical. A polarizability dyadic is constructed using the field solution.
Description
Supervisor
Sihvola, Ari
Thesis advisor
Wallén, Henrik
Keywords
sphere, anisotropy, dyad, polarizability, systropy, pallo, anisotropia, dyadi, polarisoituvuus, systropia
Other note
Citation