Vuokratuottoihin vaikuttavat tekijät Helsingissä - Harjoitustyö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | S harjoitus- ja seminaarityöt
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
19
Series
Description
Keywords
vuokra, tuotto
Other note
Citation
Isomöttönen, Jouni & Nurmi, Kalle & Viirimäki, Juuso. 2015. Vuokratuottoihin vaikuttavat tekijät Helsingissä. Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos. Harjoitustyö. 19 s.