Karaoken arvo ja uudet aluevaltaukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
48+2
Series
Abstract
Minun kandidaatin opinnäytteeni koskee karaokea sen historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen. Tutkin karaoken tuomaa arvoa hyvinvointia edistävänä tekijänä ja tuottavana liiketoimintana. Tutkimusteni mukaan karaoke tarjoaa monipuolisia hyötyjä niin yksilöille kuin yrityksille. Tämän vuoksi lähdin ideoimaan, miten karaoke voisi olla muutakin kuin humalaista hauskanpitoa. Olen kiertänyt tammikuusta 2018 alkaen karaokebaareissa sekä Suomessa, että muualla Euroopassa seuraten, mitä lisäarvoa karaoke tuo baareille ja niiden asiakkaille. Tutkin karaoken käyttäjiä, jotta voisin esittää sen hyvät puolet. Tutkin myös heitä, jotka eivät käytä karaokea, jotta saisin tietää syyt, miksi karaoke ei tavoita kaikkia. Haastattelin satunnaisia ihmisiä karaoken käytöstä ja teetin kyselyitä suomalaisille anniskeluravintoloille. Käytin opinnäytteessäni tukena aikaisempaa kirjallisuutta ja tutkimuksia kertomaan karaokelaulamisen hyödyistä, joita toin esille keksimissäni uusissa konsepteissa. Karaoke on pysynyt hyvin samanlaisena siitä lähtien, kun se rantautui anniskeluravintoloihin ja kotisohville. Vaikka karaokelaulamisen kulttuurissa on joitakin maakohtaisia eroja, yhteistä on silti se, että esiintyminen on usein sidoksissa päihtymiseen. Tarkoituksenani on osoittaa ratkaisuja, joilla karaoken voisi saada laajemmille markkinoille. Tein opinnäytettä yhteistyössä Singan kanssa, joka jo tekee samankaltaista työtä päivittäen karaoken tähän päivään.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Paavilainen, Heidi
Keywords
karaoke, tutkimus, käyttäjätutkimus, konseptit
Citation