Työasemapalvelun kehittäminen virtualisoinnin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Tämä tutkimus käsittelee tietotekniikan palveluyrityksen tarjoaman työasemapalvelun kehittämistä virtualisoinnin avulla. Palvelu perustuu modulaariseen malliin, jossa eri virtualisointiteknologioita käytetään yhdessä. Se koostuu kolmesta pääteknologiasta, jotka ovat koneiden, käyttöliittymien ja sovellusten virtualisointi. Näiden teknologioiden avulla voidaan tuottaa virtuaalinen työasema (ts. virtuaalinen kone), jossa käytettävät sovellukset perustuvat käyttöliittymien ja sovellusten virtualisointiin. Jokaisessa mallin avulla tuotetussa palvelussa ei kuitenkaan tarvita kaikkia virtualisointiteknologioita, vaan teknologioita voidaan käyttää myös erikseen. Tutkimus esittelee työasemapalvelun toteuttamisessa käytettävät teknologiat, niihin perustuvat käytännön sovellukset sekä mallin, jonka mukaan teknologioita voidaan yhdistää. Tämän jälkeen tarkastellaan palvelua sitä käyttävän yrityksen näkökulmasta. SWOT-analyysillä tutkitaan virtualisointiin perustuvan työasemapalvelun tarjoamia strategisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia perinteiseen PC-työasemaan verrattuna. Käyttötapausten mallintamisen avulla tuodaan esille virtualisoinnin työasemien käyttäjille tarjoamia ominaisuuksia. Sekä SWOT-analyysiä että käyttötapauksia voidaan käyttää apuvälineinä palvelun tuotteistamisessa.

This study aims at developing a workstation service offered by an IT service provider with virtualization. The service is based on a modular model in which different virtualization technologies are used together. It consists of three main technologies: machine, desktop and application virtualization. A virtual workstation (iow. a virtual machine) with applications based on desktop and application virtualization can be produced with these technologies. However, each service based on the model does not necessarily use all the technologies, but they can be also used separately. The study introduces the technologies used by the workstation service, practical applications based on them and a model which shows how the technologies can be combined. After that, the service is considered from the point of view of a company using it. SWOT-analysis is used to study the strategic strengths, weaknesses, opportunities and threats offered by a workstation service based on virtualization in comparison with a traditional PC workstation service. Use case modeling brings up the features of virtualization that are essential to the users of workstations. Both the SWOT analysis and the use cases can be used in productizing the service.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Selin, Jari; Kehitysprojektipäällikkö
Keywords
virtualization, workstation service, IT strategy, SWOT-analysis, use case modeling, productization of IT services, virtualisointi, työasemapalvelu, it-strategia, SWOT-analyysi, käyttötapausten mallintaminen, it-palvelun tuotteistaminen
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010077