Developing an environmental data distribution system for near real-time applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
(6) + 65 s. + liitt.
Series
Abstract
Erilaisissa ympäristömonitoroinnin sovelluksissa on havaittu tarve järjestelmälle, joka pystyisi käsittelemään ja jakelemaan ympäristöön liittyvää dataa ja tietoa. Tämä diplomityö tehtiin talvimerenkulkuun liittyvän projektin aikana, jossa myös oli tarve samankaltaiselle järjestelmälle. Tämän diplomityön aikana aloitettiin lähes reaaliaikaisten sovellusten käyttöön tarkoitetun ympäristödatan jakelujärjestelmän prototyypin suunnittelu- ja kehitystyö. Prototyyppi pyrkii ratkaisemaan projektin ongelmakentän sekä lisäksi ottamaan askeleen kohti yleisemmän ongelmakentän ratkaisua. Tässä diplomityössä käsitellään millä menetelmillä prototyyppi pääsee tavoitteisiinsa. Prototyypin arkkitehtuuri suunniteltiin huomioimaan yleisempään ongelmakenttään liittyviä vaatimuksia, jotta se mahdollistaisi jatkokehityksen kohti tämän ongelmakentän ratkaisevaa järjestelmää. Varsinainen toteutusosa keskittyy projektin vaatimusten tyydyttämiseen. Diplomityön valmistumiseen mennessä prototyyppi pystyi suorittamaan projektiin liittyvän käyttötapauksen, jossa haettiin, prosessoitiin ja toimitettiin räätälöityä tietoa Itämeren jäätilanteesta. Suunniteltu arkkitehtuuri arvioitiin soveliaaksi jatkokehitykseen eikä siinä ilmennyt olennaisia epäonnistumiseen johtavia riskikohtia. Prototyypin jatkokehitys jatkuu kohti projektin vaatimaa operatiivista järjestelmää sekä yleisemmän ongelmakentän ratkaisua.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Kotovirta, Ville
Keywords
OGC, ohjelmistoprosessi, SWE, arkkitehtuuri, SOS, validointi, software process, verifiointi, architecture, asiankäsittelymalli, validation, talvimerenkulku, verification, taktiikat, ATAM, käyttötapaus, workflow pattern, vaatimukset, winter navigation, tactics, use case, requirements
Other note
Citation