Autonomous Sensing using Satellites, Multicopters, Sensors and Actuators (MULTICO) - Final Report

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
140
Series
Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY, 6/2023
Abstract
This is a consortium level public final report of the project Autonomous Sensing using Satellites, Multicopters, Sensors and Actuators (MULTICO). The project duration was 1.4.2020-31.10.2022. It was funded by Business Finland New Space Economy program and by the participating companies and research organizations. Project consortium consisted of seven companies, one subcontractor, two research organizations and two advisory organizations. Participating companies were Nokia Oyj having Insta ILS Oy as a subcontractor, Saab Finland Oy, DA-Group, Huld Oy, Iceye Oy, Nsion Oy and Small Data Garden Oy. Participating research organizations were Aalto University and VTT Technical Research Centre of Finland. Finnish National Defence University and Finnish Air Force Academy participated in advisory role. Aalto University was coordinating the whole project entity. MULTICO project included research, algorithm development and software implementation of the developed algorithms for satellite free (GNSS free / GNSS denied) navigation, pattern recognition, radio tomographic sensing and speaker identification. Temporal networks using multicopter-mounted flying base station were also developed. Everything was integrated so that it can operate as one situational awareness system. Alternatively, one or several subsystems can also operate independently. The trunk part of the integrated system was tested at winter experiments in December 2021 and finally the whole system at the final experiments in September 2022.

Tämä on MULTICO-projektin (Autonomous Sensing using Satellites, Multicopters, Sensors and Actuators) konsortiotason julkinen loppuraportti. Projekti toteutettiin 1.4.2020-31.10.2022. Sen rahoittajina toimivat Business Finlandin New Space Ecoomy -ohjelma, sekä osallistuvat yritykset ja tutkimuslaitokset. Projektikonsortiossa oli kaikkiaan seitsemän yritystä, yksi alihankkijayritys, kaksi tutkimuslaitoista ja kaksi asiantuntijaorganisaatiota. Osallistuneet yritykset olivat Nokia Oyj alihankkijanaan Insta ILS Oy, Saab Finland Oy, DA-Group, Huld Oy, Iceye Oy, Nsion Oy ja Small Data Garden Oy. Osallistuneet tutkimuslaitokset olivat Aalto-yliopisto ja VTT. Maanpuolustuskorkeakoulu ja Ilmasotakoulu osallistuivat neuvoa-antavassa asiantuntijaroolissa. Aalto-yliopisto toimi koko yhteishankkeen koordinaattorina. MULTICO-projektiin sisältyi tutkimustyötä, algoritmikehitystä sekä kehitettyjen algoritmien ohjelmistoimplementointeja liittyen satelliittivapaaseen navigointiin, hahmontunnistukseen, radiotomografiseen tunnistukseen sekä puhujantunnistukseen. Lisäksi kehitettiin tilapäisiä solukkoverkkoja, jotka käyttävät multikopteriin liitettyä lentävää tukiasemaa. Kokonaisuus integroitiin siten, että se voi toimia yhtenä tilannekuvajärjestelmänä. Vaihtoehtoisesti yksi tai useampi sen osajärjestelmistä voi toimia itsenäisesti. Integroidun järjestelmän runko-osaa testattiin talvikokeissa joulukuussa 2021 ja koko järjestelmäkokonaisuutta lopputesteissä syyskuussa 2022.
Description
Keywords
situational awareness, drones, sensors, small satellites, tilannekuva, droonit, sensorit, pienoissatelliitit, minisatelliitut
Other note
Citation