Knowledge transfer and competence development in complex paper production environments

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorLaukkanen, Ismo
dc.contributor.departmentDepartment of Biotechnology and Chemical Technologyen
dc.contributor.departmentBiotekniikan ja kemian tekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolFaculty of Chemistry and Materials Sciencesen
dc.contributor.schoolKemian ja materiaalitieteiden tiedekuntafi
dc.date.accessioned2012-02-24T09:01:31Z
dc.date.available2012-02-24T09:01:31Z
dc.date.issued2008-02-08
dc.description.abstractGlobal business transformation, increased technological complexity and knowledge intensive work have increased the importance of knowledge and competence as a competitive edge in paper industry. The goal of the study was to develop a new concept for knowledge transfer and competence development and to use the new concept in industrial paper production unit start-up projects. The outcomes of the concept are evaluated at the personnel, strategic business unit and corporate levels. The operational concept includes modelling of organizational competences and production processes at different levels, and the subsequent development of the knowledge transfer and simulation tools. The development of the simulator was based on hybrid process modelling in a web-based JAVA environment. The development of knowledge and performance support systems was based on strategic competence management and a web-based XHTML environment. The theoretical framework of the concept was based on the knowledge management, organizational learning and strategic competence management in complex manufacturing environments. Longitudinal multiple case studies carried out in the three industrial business start-up projects, where the concept has been constructed and used, are described, including planning, concept development and evaluation of the outcomes. A corporate level knowledge support and learning system called KnowPap was also evaluated. The focus in the evaluation was on the assessment of the competences, evaluation of the participant experiences collected by questionnaires, and analysis of the business benefits at the strategic business unit and corporate levels. The new concept was found to improve knowledge transfer and competence development during the start-up of a new paper production unit. It was possible to localize and transfer the knowledge and tools originally developed in the European business unit, to the Chinese production unit. The participants perceived the new concept and tools to be very useful compared to traditional methods. At the production unit level, new world records were achieved in business start-ups, e.g. in China just eight months after start-up. At the corporate level, the benefits were improved management of knowledgeand systematic development of strategy-based new knowledge and competences. The concept and the tools developed in this study, optimally, follow the life cycle of paper production units.en
dc.description.abstractGlobaalin liiketoiminnan transformaatio, teknologisen kompleksisuus ja työn tietointensiivisyys ovat kasvattaneet osaamisen hallinnan ja kompetenssien kehittämisen merkitystä paperiteollisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi konsepti osaamisen siirtämiseen sekä kompetenssien kehittämiseen ja käyttää sitä uusien paperikone tuotantolinjojen käyttöönottoprojekteissa. Konseptilla saavutettuja tuloksia evaluoidaan henkilöstön, strategisen tuotantoyksikön sekä konsernin näkökulmista. Operationaalisessa konseptissa mallinnetaan tuotantoprosessi ja sen vaatimat kriittiset kompetenssit eri tasoilla ja kehitetään tietokonepohjaiset simulointityökalut sekä työn tietotukijärjestelmät tämän pohjalta. Simulointityökalujen kehitys pohjautuu prosessien hybridimallintamiseen verkkopohjaisessa JAVA kehitysympäristössä. Kehitetyt työn tietotukijärjestelmät pohjautuvat kriittisen osaamisen ja strategisten kompetenssien mallintamiseen, verkkopohjaisessa XHTML kehitysympäristössä. Konseptin teoreettinen viitekehys pohjautuu informaation hallinnan ja tiedon johtamiseen, organisaation oppimiseen sekä strategisten kompetenssien kehittämiseen monimutkaisissa tuotantoympäristöissä. Konseptia ja kehitettyjä työkaluja käytettiin monitapaustutkimuksessa kolmen eri paperikonelinjan käyttöönoton yhteydessä, mistä saadut tulokset konseptin suunnitteluun, käyttöön sekä kehittämiseen liittyen on evaluoitu. Oma tapaustutkimuksensa on KnowPap oppimisympäristön kehitys ja käyttö globaalissa paperiyhtiössä. Tulosten arviointi pohjautui strukturoituun kyselyyn, haastatteluihin sekä liiketoiminnalle saatujen hyötyjen analysointiin yksikkö- ja konsernitasolla. Uuden konseptin avulla voitiin konsernin yksiköissä kehitettyä osaamista mobilisoida ja ottaa se tehokkaasti käyttöön uusien tuotantolinjojen käynnistyksen yhteydessä. Euroopassa kehitettyjä parhaita toimintamalleja voitiin käyttää paikallisen kiinalaisen organisaation osaamisen kehittämiseen. Saadut tulokset paikallisen henkilöstön osaamistasossa ovat verrattavissa Suomen parhaiden tehtaiden osaamistasoon. Liiketoimintahyötynä tuotantoyksikkö Kiinassa teki tuotantonopeuden maailmanennätyksen vain kahdeksan kuukautta käynnistyksen jälkeen. Konsernin hyötyjä kehitetystä konseptista ovat systemaattinen kriittisen tiedon ja osaamisen hallinta sekä sen strateginen kehittäminen. Optimitilanteessa kehitetty konsepti ja työkalut kehittyvät tuotantolaitoksen elinkaaren mukana.fi
dc.description.versionrevieweden
dc.format.extent216
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-951-22-9214-1
dc.identifier.issn1795-4584
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2994
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-011225
dc.language.isoenen
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.relation.ispartofseriesTKK dissertationsen
dc.relation.ispartofseries103en
dc.subject.keywordknowledge managementen
dc.subject.keywordcompetence developmenten
dc.subject.keywordpaper industryen
dc.subject.keywordprocess simulationen
dc.subject.keywordprocess modellingen
dc.subject.keywordsimulointifi
dc.subject.keywordprosessien mallinnusfi
dc.subject.keywordosaamisen johtaminenfi
dc.subject.keywordkompetenssien kehitysfi
dc.subject.keywordpaperiteollisuusfi
dc.subject.otherPaper technologyen
dc.titleKnowledge transfer and competence development in complex paper production environmentsen
dc.titleStrategisen osaamisen siirtäminen ja kompetenssien kehittäminen monimutkaisissa paperin tuotantoympäristöissäfi
dc.typeG4 Monografiaväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotVäitöskirja (monografia)fi
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (monograph)en
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_65893
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789512292141.pdf
Size:
2.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format