Tarkastuvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioon: suomalaiset listayhtiöt vuosina 2006 ja 2007

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorWesterling, Karsten
dc.contributor.departmentDepartment of Accounting and Financeen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen ja rahoituksen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:05Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:05Z
dc.date.dateaccepted2009-03-05
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli teorian ja empiirisen aineiston avulla selvittää vaikuttavatko tarkastusvaliokuntien olemassaolo ja niiden ominaisuudet suomalaisten listayhtiöiden maksamiin tilintarkastuspalkkioihin. Tarkastusvaliokunnan ominaisuuksina tutkielmassa käytettiin riippumattomuutta, taloudellista asiantuntemusta ja aktiivisuutta. Lähdeaineisto Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki Helsingin Pörssissä listatut suomalaiset yhtiöt vuosina 2006 ja 2007. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 179 yritysvuotta, joista 85 vuodelta 2006 ja 94 vuodelta 2007. Tarkastusvaliokunnan olemassaolon tutkimiseen käytettiin 179 yritysvuotta ja sen ominaisuuksien tutkimiseen 86 yritysvuotta. Tiedot yhtiöistä kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista ja kotisivuilta sekä kaupallisesta yritystietokannasta. Aineiston käsittely Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytettiin tilintarkastuspalkkiota selittäviä malleja. Tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kvantitatiivisia. Yhteensä neljälle tilintarkastuspalkkiomallille suoritettiin regressioanalyysit sekä malleissa käytetyille muuttujille korrelaatiotestit. Tulokset Tutkielman tulokset osoittavat, että tilintarkastuspalkkioon nostavasti vaikuttavat tarkastusvaliokunnan olemassaolo sekä sen jäsenten taloudellinen asiantuntemus. Mikäli yhtiöllä on tarkastusvaliokunta tai tarkastusvaliokunta on taloudellisesti asiantunteva, maksaa se todennäköisesti korkeampaa tilintarkastuspalkkiota kuin vastaava yhtiö ilman tarkastusvaliokuntaa tai vastaava yhtiö, jonka tarkastusvaliokunta ei ole taloudellisesti yhtä asiantunteva. Tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella ja aktiivisuudella ei sen sijaan havaittu olevan vaikutusta. Toisaalta hallituksen riippumattomuudella havaittiin olevan tilintarkastuspalkkiota nostava vaikutus, mikä viittaisi myös siihen, että tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella olisi palkkiota nostava vaikutus, sillä tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen jäsenistä. Lisäksi havaittiin aikaisempien tutkimusten mukaisesti, että tilintarkastuspalkkion suuruuteen vaikuttavat erityisesti tilintarkastusasiakkaan koko, monimutkaisuus ja asiakkaan taseeriin liittyvä toimintariski.fi
dc.ethesisid12027
dc.format.extent78
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/159
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111151071
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.helecontilintarkastus
dc.subject.heleconauditing
dc.subject.heleconpalkkiot
dc.subject.heleconremuneration
dc.subject.heleconcorporate governance
dc.subject.heleconcorporate governance
dc.subject.heleconpörssiyhtiöt
dc.subject.heleconexchange-listed companies
dc.subject.keywordtilintarkastuspalkkio
dc.subject.keywordtarkastusvaliokunta
dc.subject.keywordtilintarkastus
dc.subject.keywordcorporate governance
dc.titleTarkastuvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioon: suomalaiset listayhtiöt vuosina 2006 ja 2007fi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12027
local.aalto.openaccessno
Files