Skall projekteras och konstruneras ett last & passagerarfartyg med kylanläggning om ca.3500 ton d.w. till linjen Finland - Syd-Amerika. Fordras de vanligaste Lloyds och konstruktionsritningarna samt skön-kurvor. Undersökas: Passagerare antaletstorlek samt den förmånligaste hastigheten med dieselmaskineri, på grund av konkurrens

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1934
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
102 s. + liitt. 1
Series
Description
Supervisor
Helle, E. J.
Keywords
Other note
Citation