Verkostotiedon merkitys vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan kehittämisen näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-13
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
fi
Pages
48 + 14
Series
Abstract
Suomen vesihuoltoverkostoista mittavia osia on tulossa ensimmäistä kertaa saneerausikään ja saneeraustarve on kasvamassa voimakkaasti erityisesti pienempien vesihuoltolaitosten osalta. Ilman suunnitelmallista omaisuudenhallintaa ja omaisuudenhallinnan työkaluja vesihuoltolaitosten toiminnan suunnittelu on lyhytnäköistä ja lisääntyvää saneeraustarvetta on vaikeaa hallita sekä kohdentaa kustannustehokkaasti. Diplomityö käsittelee vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa tiedonhallinnan näkökulmasta. Työssä tutkittiin suomalaisten vesihuoltolaitosten tiedonhallinnan ja verkostotiedon hyödyntämisen tasoa kyselytutkimuksen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin VVY:n jäsenlaitoksille lähetetyllä verkkokyselyllä keväällä 2020. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella havaittiin, että vesihuoltoverkoston ominaisuustietojen tallentaminen verkostotietojärjestelmään oli erityisesti pienillä laitoksilla paikoittain heikkoa. Vastanneiden laitosten kesken puutteita oli erityisesti putkirikkojen, tukosten, huoltotoimenpiteiden ja kuntotutkimustulosten tallentamisessa sähköiseen verkostotietojärjestelmään. Yli puolet kyselyyn vastanneista laitoksista piti tällä hetkellä toteutuvaa verkoston saneerausmäärää riittämättömänä. Merkittävin tekijä saneerausmäärän puutteeseen on vastausten perusteella laitosten käytettävissä olevat talous- ja henkilöstöresurssit.

Large parts of Finland’s water supply network and wastewater network infrastructure is approaching the end of its useful service life for the first time in the near-future. The need for rehabilitation of network assets is especially apparent in smaller water and wastewater utilities. Without implementing asset management strategies and asset management tools the planning horizon aims to respond for the immediate future. Thus, creating cost-effective maintenance and rehabilitation decisions in an operational environment with an increasing need for network rehabilitation is difficult. This thesis study aims to cover the role of network asset data and asset management in the operational environment of water and wastewater utilities. The objective of this thesis was to study the level of asset data collection and utilisation in Finnish water and wastewater utilities. The data for this study was collected using an online questionnaire that was sent to the member utilities of the Finnish Water Utilities Association (FIWA) during spring 2020. According to this study the level of asset data documentation was low especially in smaller water and wastewater utilities. Responses from the questionnaire indicated that there was a lack of documentation in pipe failures, blockages, maintenance data and condition inspection data. More than half of the respondents found the level of performed maintenance and rehabilitation actions too low. According to the responses, the most significant factor explaining the lack of performed maintenance and rehabilitation was the shortage of financial resources and personnel.
Description
Supervisor
Vahala, Riku
Thesis advisor
Liikanen, Riina
Keywords
omaisuudenhallinta, verkostotieto, vesihuoltolaitos, vesihuoltoverkosto
Other note
Citation