Undersökning av stabilitetsförhållanden, åtminstone till 65 lutning för ett lastfartyg, ett passagerarefartyg, ett segelfartyg och en segel-jakt enligt Barnes, Middendorfs och Bloms metoder. Förklara de möjliga olikheterna i statiska stabilitetskurvorna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1926
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
275 s. + liitt. 2
Series
Description
Keywords
Other note
Citation