Fotogrammetrisen mittaus- ja mallinnusprosessin kehittäminen sisätilojen suunnittelua ja muotoilua varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Licentiate thesis
Date
2013
Major/Subject
Fotogrammetria
Mcode
Maa-5
Degree programme
Language
fi
Pages
81 s.
Series
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Hyyppä, Hannu
Keywords
fotogrammetria, muotoilu, sisätilamittaus, 3D, mallinnus, tila, photogrammetry, design, indoor measurements, 3D, modeling, indoor space
Other note
Citation