IFRF polttokammion laskenta k-ε turbulenssimallilla, case 11

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | J Muu elektroninen julkaisu
Date
1996
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
9
Series
Abstract
Tiivistelmä: Tämän laskennan tarkoituksena on tutkia FINFLO:n k-ε turbulenssimallin soveltuvuutta voimakkaasti pyörivän ilman virtauksen laskentaan polttokammiossa. Vertailuarvoina on voitu käyttää mittaustuloksia sekä muilla tietokoneohjelmilla saatuja ratkaisuja. Voimakkaasti pyörivä virtaus asettaa suuret vaatimukset numeeriselle laskennalle, koska virtauskentässä esiintyy suuria nopeusgradientteja. Tällöin turbulenssin mallinnuksella on ratkaiseva merkitys lopputuloksiin. Pääkohdat: Nopeusjakaumat viidessä leikkauksessa, takaisinvirtausalue (Internal Recirculation Zone, IRZ).
Description
MEMO No CFD/THERMO-8-96 Date: 15. tammikuuta 1997
Keywords
FINFLO, IFRF, k-ε turbulenssimalli
Other note
Citation