Irto- ja kiintomitan suhteesta saha-, vaneri ja puutaloteollisuuden erilaisilla jätteillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1948
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
41 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Siimes, Feliks Edvard
Keywords
Other note
Citation