Mallintaminen ja ohjelmistot varustamon taktisen suunnittelun apuna

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
1999
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Varustamot, Liikenne, Suunnittelu, Päätöksenteko, Mallit
Other note
Citation