Mid-term supply capability planning concept for the component factories based on the sales plan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
108 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Competition in the global markets is intense. Companies are looking for ways to improve their processes to decrease the costs. Sales and Operations Planning is one process to reduce costs by balancing the demand and supply. The theories of Sales and Operations Planning are mainly based on simple products with high volumes. This thesis studies how the theories could be applied to low-volume engineer-to-order products. The theoretical part of the research describes the theories of Operations Management, Advanced Planning in Supply Chain, and Sales and Operations Planning. The framework for the empirical research is defined in theoretical part of the study. The case company of this study is a global crane manufacturer. Challenges in the supply chain of crane components are identified. The case company has developed a Demand-Supply Balancing process as a solution to the challenges. The process consists of Demand Planning, Supply Planning, and Demand-Supply Balancing. The Demand Planning part of the process has been implemented, and this study describes the developed Supply Capability Planning concept to be integrated into the process. The Demand-Supply Balancing process is described at a high level. The Supply Capability Planning concept describes how the sales plan is converted to supply requirements. In addition, it is presented how capacity and material requirements are confirmed by the factories and suppliers. Demand and supply are balanced in multiple other companies. During the research, another company from the field of metal industry was benchmarked. Balancing demand and supply is a challenging and continuously changing process. A successful implementation of Demand-Supply Balancing will decrease significantly costs in the supply chain. Competitiveness of the company and customer satisfaction will improve through decreased selling prices and lead-times.

Kilpailu globaaleilla markkinoilla on kovaa. Yritykset etsivät jatkuvasti keinoja kehittää prosesseja pienentääkseen kustannuksia. Myynnin ja tuotannon tasapainottaminen on yksi tapa pienentää kustannuksia. Myynnin ja tuotannon tasapainottamisen teoriat perustuvat suurimmalta osin yksinkertaisiin suuren volyymin tuotteisiin. Työssä on tutkittu, kuinka kehitettyjä teorioita voidaan soveltaa asiakasräätälöidyille tuotteille, jotka suunnitellaan tilauksesta ja joiden vuosittaiset tilausmäärät ovat pieniä. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu operaatioiden johtamisesta, tulevan kysynnän suunnittelusta toimitusketjuissa sekä myynnin ja tuotannon tasapainottamisesta. Tutkimuksen empiirinen osuus pohjautuu vahvasti teoreettiseen tutkimukseen. Kohdeyritys on globaali nosturivalmistaja. Työn empiirisessä osuudessa on tutkittu ensin haasteita nosturikomponenttien tuotantoketjussa. Ratkaisuksi haasteisiin kohdeyrityksessä on kehitetty oma myynnin ja tuotannon tasapainotusprosessi. Prosessi koostuu myynnin suunnittelusta, tuotannon suunnittelusta sekä niiden tasapainottamisesta. Myynninsuunnittelukonsepti on jo käytössä. Työssä esitetään kehitetty tuotannonsuunnittelukonsepti osana laajempaa prosessia. Prosessi kuvataan työssä yleisellä tasolla. Tuotannonsuunnittelukonsepti määrittää, kuinka myyntisuunnitelma muutetaan tuotannon tarpeiksi. Lisäksi määritetään kuinka tehtaat ja toimittajat saavat ja vahvistavat materiaali- ja kapasiteettitarvesuunnitelmat. Tutkimuksen aikana vierailtiin toisessa suomalaisessa konepajateollisuuden yrityksessä, josta on työssä oma lyhyt kuvaus. Myynnin ja tuotannon tasapainottaminen on vaativa ja jatkuvasti muuttuva prosessi. Onnistuneella prosessilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä toimitusketjussa. Lisäksi yrityksen kilpailukykyä sekä asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa kilpailukykyisemmillä hinnoilla sekä lyhyemmillä toimitusajoilla.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Heikkilä, Mikko
Keywords
demand-supply balancing, myynti, sales and operations planning, tuotanto, supply planning, tasapainottaminen, S&OP, suunnittelu
Other note
Citation