Flexible New Product Development: Using Knowledge Transfer from Agile Software Development as a Catalyst for Adaptation – Case Study and Systematic Literature Review

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLassenius, Casper
dc.contributor.advisorMikkonen, Tommi
dc.contributor.authorPunkka, Timo
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Computer Scienceen
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorLassenius, Casper
dc.date.accessioned2016-02-17T10:01:34Z
dc.date.available2016-02-17T10:01:34Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractThe life cycle of products is getting shorter and product development projects are more than ever challenged by frequent change. In response to this evolution, Agile software development is gaining a foothold in the software industry. Agile software development relies on iterations, collaboration between organizational functions and re-planning based on feedback from past iterations. Product development experts have suggested similar approaches to new product development in general. However, the adaptation rate has been faster in the software domain. This work studied knowledge transfer from Agile software development to product development involving other engineering disciplines. The research consisted of two parts, a case study and systematic literature review. The first part of the research was a case study in an industrial setting. The case project involved teams developing electronics and mechanics. The study identified that the project benefited from knowledge transfer from Agile software development. It resulted in accelerated learning, improved communication and higher commitment. The study also identified several challenges remaining in knowledge transfer, such as larger organizational change, documentation level and the need to adapt to engineering practices. As a second part of the research, a systematic literature review was conducted to find out what is currently known about the subject. The review found three common themes: co-design, testing and incremental hardware development. Extended collaboration between engineering disciplines was seen as important, but iterative development relying on experimentation needs new techniques for continuous testing. Despite the challenges, iterative hardware development is seen to be beneficial to system development projects. The synthesis part of the review identified an enforcing cycle between the three themes, resulting in diminishing difference between engineering disciplines. Based on the results, it is recommended to transfer knowledge from Agile software development to new product development in general. The knowledge available accelerates the adaptation rate to a more flexible approach to development. Furthermore, it was identified that the change in product development triggers a need for change in other functions of the organization, leading toward an Agile organization. The results from the studies were mapped to a conceptual framework on how an Agile organization works. During the study, several future research avenues were identified, such as how Agile Development affects the whole organization, the economics of frequent prototyping and engineering practices, particularly regarding test automation and integration with quality assurance approaches and processes such as CMMI and ISO 9001.en
dc.description.abstractTuotteiden elinkaari lyhenee jatkuvasti ja tuotekehityksen haasteisiin kuuluu jatkuva muutos nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Vastauksena tähän haasteeseen ketterä ohjelmistokehitys yleistyy ohjelmistoalalla. Ketterä ohjelmistokehitys pohjautuu iteraatioihin, yhteistyöhön organisaation eri funktioiden välillä ja jatkuvaan palautteen perusteella tehtävään suunnitteluun. Vastaavien menetelmien yleistyminen ohjelmistokehityksen ulkopuolella on ollut huomattavasti hitaampaa. Tässä työssä tutkittiin tiedon siirtämistä ketterästä ohjelmistokehityksestä tuotekehitykseen joka vaatii panosta myös muilta insinöörialoilta. Tutkimus koostui kahdesta osasta; case–tutkimuksesta ja systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Tutkimuksen ensimmäinen osa oli case -tutkimus teollisuusympäristössä. Kohdeprojekti sisälsi elektroniikan ja mekaniikan kehitystä. Tutkimus paljasti, että projekti hyötyi tiedon siirrosta Ketterästä ohjelmistokehityksestä. Tuloksena oli nopeampi oppiminen, parantunut kommunikointi ja vahvempi sitoutuminen. Lisäksi tutkimus paljasti haasteita tiedon siirtämisessä. Esimerkkejä ovat koko organisaation laajuinen muutos, dokumentaation määrä ja rooli sekä tarve uusille suunnittelukäytännöille. Tutkimuksen toisen osan muodosti systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tavoitteena oli selvittää mitä aiheesta tiedetään aiemman tutkimuksen perusteella. Katsaus löysi kolme yhteistä teemaa olemassa olevassa kirjallisuudessa; co-design, testaus ja inkrementaalinen hardware –kehitys. Laajempi yhteistyö eri insinöörialojen välillä nähdään tärkeänä, mutta iteratiivinen kehitys vaatii uusia käytäntöjä ja tekniikoita jatkuvaan testaamiseen. Haasteista huolimatta, iteratiivinen hardware –kehitys nähdään hyödyllisenä systeemikehitysprojekteissa. Katsauksen synteesivaihe tunnisti vahvistavan syklin kolmen teeman välillä, ja tämä johti eri insinöörialojen välisten erojen vähentymiseen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että tuotekehitys yleisesti hyötyy tiedonsiirrosta Ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä. Saatavilla oleva tieto nopeuttaa joustavampien kehitystapojen yleistymistä. Lisäksi havaittiin, että muutos tuotekehityksessä aiheuttaa muutostarpeita myös muissa organisaation osissa. Tämä kokonaisvaltaisempi muutos johtaa ketterään organisaatioon. Molempien tutkimusten tulokset sijoitettiin konseptuaaliseen kehysmalliin, joka kuvastaa kuinka ketterä organisaatio toimii. Tutkimuksen aikana tunnistettiin useita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita, kuten kuinka ketterä kehitys vaikuttaa koko organisaatioon, ekonominen ajattelu prototyyppien käytössä, kehityskäytäntöjen kehittäminen erityisesti testaukseen liittyen ja toimintatavan yhdistäminen laadunvalvonta prosesseihin ja menetelmiin, kuten CMMI ja ISO 9001.fi
dc.format.extent102
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19770
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201602171404
dc.language.isoenen
dc.programme.majorOhjelmistotuotanto- ja liiketoimintafi
dc.programme.majorSoftware Engineering and Businessen
dc.programme.mcodeT3003
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordagileen
dc.subject.keywordscrumen
dc.subject.keywordnew product developmenten
dc.subject.keywordhardware developmenten
dc.subject.keywordketterät menetelmätfi
dc.subject.keywordtuotekehitysfi
dc.subject.keywordlaitteistokehitysfi
dc.subject.keywordelektroniikkasuunnittelufi
dc.subject.keywordmekaniikkasuunnittelufi
dc.subject.otherComputer scienceen
dc.titleFlexible New Product Development: Using Knowledge Transfer from Agile Software Development as a Catalyst for Adaptation – Case Study and Systematic Literature Reviewen
dc.typeG3 Lisensiaatintutkimusfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
local.aalto.idinssi53171
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
lic_punkka_timo_2016.pdf
Size:
1.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format