Teknillis-taloudellinen selonteko Lappeenranta - Wuoksenniska rautatie-ehdotuksesta osalta Korvenkylä - Wuoksenniska

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1927
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51 s. + 5 piirrosta
Series
Description
Keywords
Other note
Citation